CGTN / Sergei Glazyev

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 100. yıl dönümünde yaptığı konuşma, ÇKP’nin Çin’in sosyoekonomik gelişmesine öncülük etmedeki büyük başarılarını yansıtıyordu. Ana akım Batı ekonomik düşüncesi ve teorisi, Çin’in son 50 yılda kaydettiği başarı serisini, örneğin yoksul ve geri kalmış bir ülkenin bugün teknik ürünlerin üretiminde bir küresel lidere nasıl dönüştüğünü açıklayamaz. Çin’in altyapı gelişimi, hızlı kentleşmesi ve refahını iyileştirme yeteneği ile halkının mutluluğu diğer ülkelerle karşılaştırılamaz. Çin, ekonomik mucizesini ÇKP’nin akıllı liderliğine borçludur.

ÇKP, Çin’in ekonomik ve sosyal gelişimini sistematik olarak, kapsamlı, faydacı ve bilimsel olarak planladı ve yönetti, piyasayı toplumun hizmetine sundu ayrıca insanların refahını iyileştirmek için kolektif yeniliklere rehberlik etti. Devlete ait ekonominin gücünü korumayı sürdürürken, ÇKP, sermayenin yeniden oluşmasının ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşma görevine hizmet etmesi, böylece tüm Çin nüfusunun yararlanması için ekonomik kalkınmanın verimliliğini artırmada piyasanın rolünden yararlandı. 

Tüm plan serileri sosyalist ideolojiye sıkı biçimde bağlılık ilkesine uyun olarak uygulanmaktadır. Xi, konuşmasında, Çin karakterli sosyalist sistemin muhafaza edilmesi ve iyileştirilmesinin yanı sıra Çin sisteminin ve yönetim kapasitesinin modernleştirilmesini vurguladı. “Kendi yolumuzu takip etmeliyiz, ÇKP’nin tüm teorileri ve uygulamalarının temelini oluşturan temel ilkeler bunlardır.” diyen Xi şöyle devam etti: “Çin karakterli sosyalizmi kabul ettiğimiz ve geliştirdiğimiz ve maddi, siyasi, kültürel-etik, sosyal ve ekolojik koşullarda koordineli ilerlemeyi yönlendirdiğimiz için modernizasyon için yeni ve eşsiz bir Çin yoluna öncülük ettik ve insan uygarlığı için yeni bir model yarattık.”

ORTAK GELECEĞE SAHİP İNSAN TOPLULUĞU İNŞA ETMEK

ÇKP’nin sosyoekonomik kalkınması ile yönetim sistemi küresel kalkınma için bir örnek oluşturdu ve yeni bir dünya ekonomik düzeninin ortaya çıkmasının temelini teşkil etti. ÇKP, bazılarının Sovyetler Birliği’nin çökmesinden başlayarak, önünde sonunda dünya çapında sosyalist sistemin çöküşüne dönüşebileceğini tahmin ettiği sözde “tarihsel olarak yolun sonu” fikrinden kurtuldu. ÇKP’nin pragmatik ve akıllı liderliği bize, Çin sisteminin bugün bunun yerine yeni düşünceler ile bilim temelinde ilerlediğini ve sosyalizmin modernizasyonuna yol açtığını gösterdi. ÇKP liderliği altında Çin ulusunun büyük modernizasyonu bütün dünyadaki insanlara sosyalist ideolojinin canlanması ve stratejik planlama ile piyasanın rolünü birleştiren yaklaşım temelinde uyumlu ve oldukça gelişmiş toplumlar oluşturmak için ilham verdi.

Xi konuşmasında şöyle dedi: “Önümüzdeki yolculukta, bağımsız bir barışçıl dış politika ve barışçıl kalkınma yolu için barışa, kalkınmaya, iş birliğine ve karşılıklı çıkara bağlı kalmaya devam edeceğiz. Yeni bir tür uluslararası ilişkiler ve ortak geleceğe sahip insan topluluğu inşa etmek, ortak çabalar yoluyla Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin yüksek kalitede gelişimini desteklemek ve dünyaya yeni fırsatlar sağlamada Çin’in yeni başarılarını kalkınmada kullanmak için çalışacağız.”

Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında, Çin Cumhurbaşkanı Xi’nin kalkınma felsefesini destekliyoruz ve Kuşak Yol İnisiyatifi’nin iş birliği yapmasını ve Avrasya ekonomisinin bütünleşmesini desteklemeye hazırız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerdiği Büyük Avrasya ortaklığı, Xi’nin “ortak insani değerler” olarak adlandırdığı barış, kalkınma, hakkaniyet, adalet, demokrasi ve özgürlükle uyumludur. Avrasya bütünleşmesi ilkelerimiz, Xi’nin sıfır toplamlı oyunlar yerine karşılıklı çıkarlara odaklanma ve hâkimiyet ile güç siyasetine karşı çıkma çağrısıyla da örtüşüyor.