China Daily / Ulf Sandmark

Çin’in modern bir sanayi toplumu kurma ve mutlak yoksulluktan kurtulma konusundaki başarısı adil ve adaletli bir dünya ekonomik düzeni için mücadele eden bütün ülkeler ile benim gibi insanlar için parlak bir örnek.

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, 1 Temmuz’da yaptığı, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlama konuşmasında “ortak bir geleceğe sahip bir insan toplumu ve yeni bir uluslararası ilişkiler tipe kurmak için çalışacağız, Kuşak Yol İnisiyatifi’nin ortak çabalarla yüksek kaliteli gelişmesini destekleyeceğiz ve Çin’in kalkınmadaki yeni başarılarını dünyaya yeni fırsatlar sağlamak için kullanacağız.” dedi. Cumhurbaşkanı Xi 2013’te, küresel yoksulluğu azaltmak için bütün dünyada altyapı ve bağlantılılığı iyileştirmek amacıyla Kuşak Yol İnisiyatifi’ni önererek, kararlı bir liderlik gösterdi.

Yeni koronavirüs ortaya çıktıktan sonra, insanlığın en acil ortak hedefi salgını kontrol altına almak olduğu için, Çin’in Kuşak Yol İnisiyatifi boyunca insanlık için ortak bir sağlıklı toplum kurma çağrısı, girişimin dünyanın diğer kesimlerinde sağlık altyapısının geliştirilmesine yardım etmesine neden oldu. Ama sağlık hizmetlerini iyileştirmek için ülkelerin ilk olarak modern, destekleyici elektrik, su, ulaşım sistemlerinin yanı sıra eğitim altyapısını da kurması gerekir. Aslında, Çin bu tür bir tam altyapıya sahip olduğu için virüsün kendi topraklarında yayılmasını büyük ölçüde kontrol altına alabildi.

2019’da Çin’i ziyaret ederken, geçen 40 küsur yılda 800 milyon kadar insanı yoksulluktan kurtarmak dâhil, kazandığı büyük başarılara şahsen tanık oldum. Hebei eyaletinin Xingtang kasabasının Dongjingdi köyüne davet edildiğimde, ÇKP’nin köyde yoksul olarak kaydedilen herkese ulaşmak ve gereken değişikliği yapmak için kadrolarını seferber etmekteki merkezi rolünü anladım. Çin geçen yılın sonunda mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma hedefini Batı dünyasının yenilikçi politik, toplumsal, eğitimsel ve girişimci araçlar olarak tanımlayacağı şeyleri kullanarak başardı.

Dongjingdi köyüne yaptığım ziyaret ve yoksulluğun azaltılması hakkında dinlediğim birçok şey, kitlesel seferberlik kampanyasının, diğer şeylerin yanı sıra yoksul köylüleri yüksek kaliteli ve yüksek teknoloji araçlarını ceviz yağı ile yumurta üretmek için kullanmaya teşvik eden, kırsal kesimde yaşayanları da kapsadığını anlamamı sağladı. Yoksulluğun başarıyla ortadan kaldırılması Çin’i, birinci hedefi 2030’da “sıfır yoksulluk” olan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) şampiyonu yaptı. Çin ayrıca 3. “Sıfır Açlık” ve 4. “İyi Sağlık” hedeflerine de ulaştı.

ÇİN’İN GERÇEK EKONOMİK BAŞARISI POTANSİYELİNDE SAKLI

Çin’in reformu, halkını yoksulluktan, cehaletten ve arzuların sınırlanmasından kurtardığı için, dünyadaki en büyük insan hakları başarılarından biridir. Parti’nin liderliği altında Çin, BM 203 Gündemi’nin bütün halkına su, temizlik, genel eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, elektrik, iletişim ve ulaştırma gibi diğer hedeflerine ulaşma yönünde de dev adımlar attı. Bu hedeflere ulaşılması ülkenin, tipik Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) mali rakamları ile ölçülemeyecek gerçek ekonomik gücü olarak görülebilir.

Elbette, Çin’in gerçek ekonomik başarısı potansiyelinde saklıdır. Çin, hızlı kalkınması sayesinde SKH’nin tanımladığından daha fazla ekonomik güç kazandı. Kendi ekonomisini güçlendirme konusunda kendini sürdüren bir yol kurdu.

Üretici güçlerin gelişmesi ve işçilerin refahına odaklanmak Çin’in üretici güçlerini daha da geliştirmek ve üretici gücü artırmak için yatırım özgürlüğünü sağlama potansiyeline sahip. Daha gelişmiş üretici güçler daha gelişmiş bir emek gücüne yol açar ki, bu güç daha eğitimli, ilgili ve daha fazla refaha sahip ve gelecekte üretici potansiyeli daha da artıracak bir emek gücüdür.

Çin’in bunu başarmasını sağlayan hayati faktör, ÇKP liderliğinin de vurguladığı, yeniliğin güçlendirilmesi ve üretim sürecinin her alanına sokulmasıdır. Batı dünyası yatırımlarını bankacılık ve finansta yoğunlaştırırken, Çin dünyadaki en modern altyapıyı kurdu. Uzay ve biyoilaç gibi kilit stratejik sektörlerde çığır açan gelişmeleri desteklemek için büyük bilimsel ve teknolojik hızlandırılmış programlar sürdürüyor.

Bu tür girişimler SKH’nin ötesine geçen ekonomik potansiyelleri artırır. Schiller Enstitüsü’nün kuruluşuna ilham veren merhum ekonomist ve devlet adamı Lyndon LaRouche, bir ülkenin üretim gücünün artış oranını artırma potansiyeline dayanan yeni bir ekonomik gelişme ölçümü geliştirdi. LaRouche ekonomik performansı “göreli potansiyel nüfus yoğunluğundaki artış oranı” bakımından ölçtü. Bu bakış açısından, Çin dikkate değer ölçüde başarılı. Örneğin, 800 milyon kişiyi yoksulluktan kurtararak, Çin modern yenilikçi ekonomi içindeki aktif Çinli kişiyi sayısını iki katından daha fazla artırdı.

ÇİN İKİNCİ YÜZYILLIK HEDEFİ İÇİN POTANSİYELİNİ KULLANIYOR

Çin zaten gelişmiş modern emek gücüne ek olarak, bir insani potansiyel patlaması yarattı. Devasa yenilikçi gücü, sadece Çin’in değil, aynı zamanda dünyanın geri kalanının da ekonomik potansiyelini artıracak en büyük bilimsel, sanayi ve kalkınma projelerini ilerletiyor. Ulusal Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma ve 2035 Yılı Uzun Dönemli Hedefler için 14. Beş Yıllık Plan’da, kültür endüstrisi, baş döndürücü bir şekilde, ulusal GSYİH’nin yüzde 10’unu oluşturuyor.

Çin atılımlar yapmak için hem yüksek kaliteli hem de deneyimli yeteneklere gerek duyan dış uzay ve diğer gelişmiş bilimlerde araştırmalarını yoğunlaştırdı. Zihinlerin bilinmeyen alanları keşfetmek için en derin yaratıcı düzeylerde karşılaştığı sanatlar ve bilim, en çok başarıların sağlandığı ve ülkeler arasında en derin bağların kurulduğu alanlardır. Böyle ilerlemeler insanlığın ortak gelişmesi için daha da büyük potansiyeller yaratır. Dolayısıyla, Çin’in sürdürdüğü antik kültürler, bilim ve sanatlar arası diyalog potansiyel olarak dünyanın geri kalanının uyumlu barış, iş birliği ve kalkınma yolunu seçmesine neden olacaktır. ÇKP liderliği Çin ile dünyanın geri kalanı için gelecek kalkınma rotasını gösterdi.