CRI Türk Dış Haberler Servisi

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Merkez Komitesi 6. Genel Kurulu, yayımlanan geniş kapsamlı bildiri ile sona erdi. ÇKP’nin 100 yıllık başarı ve deneyimleri ile geleceğe dair çalışma prensiplerinin yer aldığı bildiride sırasıyla Mao Zedong, Deng Xioping, Jiang Zemin, Hu Jintao ve Xi Jinping’in mücadeleye katkıları incelendi.

ÇKP’nin tarihinde 3. kez onayladığı “karar” belgesine dair fikir veren bildiride Mao Zedung Düşüncesi’nin “Yeni Demokratik Devrim” yolunu açtığı vurgulandı. Yeni Demokratik Devrim ile “eski Çin’deki bölünmüş topluma, dış güçlerin ülkeye dayattığı eşitsiz anlaşmalara ve emperyalistlerin tadını çıkardığı üstünlüğe” sona verildiğini belirten bildiride yeniden inşa sürecindeki başarılar şu şekilde sıralandı:

“Parti önderliğindeki halk kendi kendine yeten, sosyalist devrim ve inşada büyük başarılar elde eden güçlü bir Çin için gayretle çalıştı. Bu, Çin ulusunun tarihindeki en kapsamlı ve derin değişim ile fakir ve geri kalmış bir Doğu ülkesinin büyük nüfuslu sosyalist bir ülkeye muhteşem dönüşümünü beraberinde getirdi. Dahası, bağımsız ve görece tamamlanmış bir endüstriyel sistem ve ulusal ekonomik çerçeve tesis edildi. Tarımsal üretim koşulları kayda değer biçimde gelişti. Eğitim, bilim, kültür, sağlık ve spor gibi sosyal programlarda etkileyici ilerleme kaydedildi. Halk Kurtuluş Ordusu gücündeki büyüme devam etti ve eski Çin’e dönük aşağılayıcı diplomasi sona erdi. ÇKP ve halk azimli mücadelesi aracılığı ile Çin halkının yalnızca eski dünyayı parçalamaya değil, aynı zamanda yeni bir dünya inşa etmeye de yetenekli olduğunu ve Çin’i yalnızca sosyalizmin kurtarıp geliştireceğini gösterdi.

“GERÇEK OLGULARDA ARANDI”

ÇKP 19. Merkez Komitesi 6. Genel Kurulu bildirisinde Deng Xioping döneminde de “gerçeğin olgularda” arandığının altın çizildi. Deng döneminde başlayan reform ve dışa açılma politikasını “Sosyalizmin inşasında doğru yol” olarak tanımlayan bildiri, bu sayede üretici güçlerin geliştiğini aktardı. Mao Zedong’un Marksizm’i Çin bağlamına oturtmak için ilk adımı attığını anımsatan metinde ayrıca Deng Xiaoping dönemi için “Onlar Çin’e özgü sosyalizmi kurmayı başardılar.” denildi.

Bildiride “Üç Temsil Teorisi” sahibi Jiang Zemin yıllarında, dünya genelindeki saldırılara karşı “Çin’e özgü sosyalizmin” savunulduğu, Hu Jintao döneminde ise kalkınmaya dönük bilimsel bakış üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

YENİ DÖNEMİN MERKEZİNDE XI JINPING VAR

Tarihsel önemdeki bildiride en geniş yer ise “Yeni Dönemde Çin’e Özgü Sosyalizm Üzerine Xi Jinping Düşüncesi’ne tahsis edildi. Yeni Dönemde Çin’e Özgü Sosyalizm Üzerine Xi Jinping Düşüncesi’nin kendisinden önceki katkılardan beslendiğinin altını çizen bildiride “özel gerçeklik ve geleneksel kültürün dikkate alındığı” duyuruldu.

Merkezinde Xi Jinping’in yer aldığı ÇKP liderliğinin İlk Yüzyıl Hedefi olarak belirlenen orta halli refah toplumu yolunda mutlak yoksulluğu sona erdirdiğini hatırlatan bildiride ekonomiden diplomasiye ve askeri alandan doğa ile uyumlu politikalara kadar başarılar sıralandı.

Parti üyelerine, ordu ve halka ÇKP Merkez Komitesi etrafında toplanma çağrısı yapan bildiri şöyle sonlandı:

“Her zaman dünün ihtişamını ve zorluklarını hatırlayacağız. Bugünün misyonu ile yükseleceğiz ve yarının büyük hayaline kadar yaşayacağız. Tarihten ders alacağız, çok çalışacağız ve daha iyi bir gelecek için yolumuza devam edeceğiz. İkinci Yüzyıl Hedefi’ni ve Çin’in ulusal gençleşme rüyasını gerçekleştirmek için yorulmadan çaba göstereceğiz. ÇKP ve Çin halkının, yeniçağda önünde uzanan yeni yolunda geçmiş yüz yılın büyük zaferleri üzerine daha büyük zaferler inşa edeceğine inanıyoruz.”