CRI Haber Merkezi / Wang Juemian

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı tarafından kısa süre önce yayımlanan “ÇKP’nin Tarihi Misyonları ve Eylem Değerleri” adlı belgede, ÇKP’nin asıl amacının hegemonya peşinde koşmak değil, dünyaya katkı yapmak olduğu kaydediliyor. 100 yıllık geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük siyasi partisi konumundaki ÇKP’nin çalışmaları ve somut adımları incelendiğinde belgenin başlığının sadece bir slogan olmadığı görülebiliyor.

Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesini ortaya koymak, reform ve dışa açılma sürecinin başlatılmasından bu yana barış ve kalkınmayı çağın en önemli iki konusu olarak belirlemek, insanlık için kader ortaklığı ile yeni tip uluslararası ilişkiler kurmak gibi önemli çağrılarda bulunan ÇKP, dünya barışı için Çin aklını ve planı sunuyor.

Bilindiği gibi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana Çin herhangi bir savaş veya çatışma başlatmadı ve herhangi bir ülkenin toprağını işgal etmedi. Şu an BM barış koruma misyonuna en çok maddi destek sağlayan ikinci büyük ülke olan Çin, BM’nin daimi üyeleri arasında en çok barış koruma personeli gönderen ülke. Ayrıca Çin, küresel yönetişim sisteminin reformlarına ve inşasına aktif olarak katılıyor, dünya çapında yoksulluk ve terörle mücadele için çaba harcamayı sürdürüyor.

ÇKP’nin insanlığa daha fazla katkı sunmayı kendi misyonu olarak görmesinin diğer bir göstergesi de, ortak kalkınmayı ilerlemek için harcadığı çabalar. Dünyanın en büyük gelişen ülkesi olan Çin, bir yandan ÇKP’nin liderliğinde modernizasyonu ilerletiyor (bu dünyaya bir katkı anlamına geliyor); diğer yandan da kendi kalkınmasını hızlandırarak dünyanın ortak kalkınmasını da ilerletiyor.

Bahsedilmesi gereken diğer bir nokta da, Çin’in ortaya koyduğu Kuşak ve Yol İnisiyatifi… Kuşak ve Yol, ortak kalkınma için önemli bir platform oluşturdu. Dahası ÇKP’nin ortaya koyduğu insanlık için kader ortaklığı kurma önerisi de, insanlık için iş birliği, ortak kazanç, ortak inşa ve paylaşıma dayalı yeni bir kalkınma yolu keşfedilmesini sağladı.

Şu anda, dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını, insanlık için kader ortaklığı kavramının çağımızdaki değerini ve pratik önemini daha da öne çıkardı. Bazı ülkeler hegemonya peşinde koşarak uluslararası kuralları ihlal ederken, ÇKP ise Çin halkına önderlik ederek, salgınla küresel çapta mücadele etmeye, dünya ekonomisinin toparlanmasını sağlamaya ve bölgesel güvenliğin korunmasına katkı yapmaya devam ediyor.

ÇKP’nin 100 yıllık gelişme süreci şunu net şekilde gösteriyor; Dünyanın en büyük siyasi partisi, sadece Çin halkı için mutluluk aramakla sınırlı kalmıyor, insanlığın ilerlemesine de katkı yapıyor ve yapmaya devam edecek.