China Daily / Wang Yiwei

Çin geçen hafta salı günü Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Dünya Siyasi Partiler Zirvesi’ni düzenledi. Zirvenin düzenlenmesinin amacı karşılıklı anlaşama ve öğrenmeyi güçlendirerek bütün dünyada insanların iyiliği için ulusal ve uluslararası kalkınmayı güçlendirmekti.

ÇKP 100 yıllık bir yolculuk yaptı, yolda önemli başarılar elde etti ve küresel planda haklı yerini aldı. ÇKP’nin Çin’in toplumsal ve ekonomik gelişmesindeki yerini anlamak için, onu geniş bir tarihsel bakış açısıyla değerlendirmesi gerekir.

20. yüzyılın ilk yarısında Çin farklı siyasi ve ekonomik sistem ve ideolojiler denedi. Peki, neden sonunda Marksizm ve sosyalist sistemi seçti?

1915’te başlayan Yeni Kültür Hareketi’nden sonra, Marksizm Çin’de gelişti ve giderek daha fazla Çinli sosyalizme yöneldi. Sosyalizm gökyüzünün altındaki bütün insanların tek bir aileden olduğu ve yoksullarla zenginler arasındaki eşitliği savunan geleneksel Çin anlayışına uygundu. Dolayısıyla ÇKP’nin bütün yönlerden refah içinde bir toplum kurma önerisi çok büyük bir kamuoyu desteği kazandı, özellikle Ç in halkı mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmayı çok istediği için. Marksizm ayrıca Çin’in laik hakikate gerçeklerden ulaşma kültürü ile de uyumluydu.

Parti’nin liderliği halka kalpten hizmet etme ilkesine bağlıdır ve bu geleneksel insancıl “halk monarktan daha önemlidir” idealiyle yakından bağlantılıdır. Bu şekilde, ÇKP’nin yönetişim felsefesi gelenek Çin değerleri ile uyumludur. Bunlara ek olarak, ÇKP Çin’in insan merkezli politikalar kültürünü daha da geliştirdi. Örneğin, bir devlet memuru olan Jiao Yulu, yoksulluğu azaltmaya çalışırken hayatını kaybetti ve diğer Parti üyelerinin rol modeli oldu.

İktidardaki Komintag’ın lideri Chiang Kai-shek, Çin’in Japon Saldırganlığına Karşı Halk Direniş Savaşı’ndan sonra popülerliğinin zirvesinde iken, neden ÇKP’nin liderliğindeki Halk Kurtuluş Ordusu’na (HKO) dört yıl içinde yenildi?

ÇKP’nin herkesin mutluluğunu arama ve Çin halkının yenilenmesini gerçekleştirme politikası Çin halkını birleştirmesine ve seferber etmesine yardım etti. HKO halk için halk ordusu idi. Bu yüzden Kurtuluş Savaşı (1946-49) sırasında Çin halkı Komintag’a karşı savaşında tümüyle HKO’nu destekledi. Örneğin milyonlarca inşa, hayati Huaihai saldırısı sırasında ÇKP cephe hattını destekledi ve HKO’na cephane ve gıda taşımak ve yaralıları cephe gerisine taşımak için el arabaları kullandı. Komüntag’ı yenen halkın gücüydü.

ULUSLARARASI TOPLUM ÇKP’NİN TÜM İNSANLARIN YARARI İÇİN ÇALIŞTIĞINI ANLAYACAK

Çin kültürü açık ve kapsayıcıdır ve Budizm, Konfüçyusçülük ve Taoizm tarafından zenginleştirilmiştir. ÇKP ayrıca Marksizm’i nasıl geliştireceği ve Çin’in ulusal koşullarına nasıl uyduracağı konusunda diğer kültürlerden de ders aldı ve insanın kurtuluşu ile ekonomik kalkınma için yeni bir yol yarattı. ÇKP hem devrimci bir parti hem de iktidar partisi olarak mükemmelleşti. Covid-19’a karşı mücadele sırasında ÇKP aynı zamanda diğer ülkelerin kendi sorunlarını çözmelerine yardım edecek kamusal mallar sağlarken ülke içi sorunlarla da etkin biçimde ilgilenebileceğini kanıtladı.

Çin tarımsal bir ekonomiden bir sanayi toplumuna dönüştü. Tam bir sanayi sistemi kurdu ve dünyanın en büyük üreticisi ve büyük bir sayısal ülke haline geldi. Mutlak yoksulluğu ortadan kaldırarak, Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin en önemli hedeflerinden birine planlanandan 10 yıl önce ulaştı.

Rönesans ve Keşifler Çağı Batı’nın erişebildiği bölgeleri genişletmesini ve Batının düşüncelerini modernite olarak sunmasını mümkün kıldı. Ve neoliberal küreselleşme Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) ve fikirlerini bütün dünyada popüler hale getirdi ama kendi içinde aynı zamanda, Batı’nın büyük kesimlerinin içine battığı popülizmin tohumlarını da taşıdı.

Bunun aksine, geleneksel Çin kültürü uyum ve birlikte yaşamayı önerir. Buna uygun olarak, ÇKP’nin ilkeleri herkesin faydasını sağlamayı amaçlar ve iktidarı halkın çıkarlarına uygun olarak kullanır. Bugün ÇKP ile Çin halkı arasındaki bağlar daha önce olduğundan çok daha güçlü. Bunun yanı sıra, ÇKP’yi daha iyi anlamak için, antik ve Batılı siyasi parti felsefesinin ötesine gitmek gerekir.

ÇKP, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum kurmak, karşılıklı saygıyı artırmak, farklı ülkelerin geleneksel kültürleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve merkezinde BM’nin olduğu modern uluslararası sistemi güçlendirmek için geleneksel Çin kültürünü, devrimci kültürü ve modern kültürü birleştirdi. Dahası, insanların değerleri arasında ortak bir temel bulmaya çalışmak Batılı ve Çin değerleri arasındaki çatışmanın sona ermesine ve ÇKP’nin daha iyi anlaşılmasını desteklemeye de yardım edecektir.

Bu yüzden, Çin-ABD ve Çin-Avrupa Birliği (AB) diyaloğu iç yönetişime ve küresel yönetişimi iyileştirmeye odaklanmalıdır. Ve ÇKP’nin iklim değişikliği, kamu sağlığı ile sayısallaşma gibi konulardaki yönetişim felsefesini inceleyerek, uluslararası toplum ÇKP’nin bütün insanların yararı için çalıştığını anlayacaktır.