Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi bugün, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) insan haklarına saygı gösterme ve insan haklarını koruma çalışmaları konulu beyaz kitap yayımladı.

2021, ÇKP’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü. ÇKP, son asırda insan haklarının korunması yolunda büyük çaba sarf etti, bilhassa küresel insan hakları durumunun geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu.

Beyaz kitapta, yüzyıldır halkı çalışmalarının merkezine alarak insan haklarının evrenselliği ilkesini Çin’in koşullarına göre uygulayan ÇKP’nin, yaşam ve kalkınmayı temel insan hakları kabul edip müreffeh bir hayatın en mühim hak olduğuna inandığı vurgulandı. Belgeye göre ÇKP, bir asırdır barışçı ve ortak kalkınmaya kendini adamış durumda. Dünya barışını korumayı, iş birliği ile ilerleme kaydetmeyi ve kalkınmadan doğan faydalarla insan haklarını teminat altına almayı hedefleyen Çin, uluslararası arenadaki bu duruşuna sıkı sıkıya bağlıdır. Çin, aynı zamanda uluslararası insan hakları meselelerine de aktif katılım göstermekte, insan hakları yönetişimine katkı sağlamakta ve ortak kader topluluğu kurulması yönünde diğer ülkelerle birlikte çaba harcamakta.

ÇKP, Çin milletinin, ülkenin yeniden kalkınışını öngören Çin Rüyası’nı gerçekleştirmesine ve Çin’in müreffeh, güçlü, demokratik, medeni, uyumlu, güzel ve modern bir sosyalist ülke haline getirilmesi şeklindeki ikinci yüzyıl hedefine ulaşmasına öncülük etmektedir. Hâlihazırda Çin halkının tüm hakları üst düzeyde korunmakta. Beyaz kitapta Çin’in insan haklarının korunmasına daha büyük katkılar yaparak dünyanın gelişmesi ve daha müreffeh olmasını sağlayacağı kaydedildi.