Uluslararası Para Fonu (IMF), Dış Sektör Raporu’nun 2021 sayısını “Ayrışan Toparlanmalar ve Küresel Dengesizlikler” başlığıyla yayımladı.

Raporda, 2015’ten bu yana istikrarlı bir düşüş gösteren küresel cari işlemler dengesizliklerinin 2020’de arttığı ve ülkeler arası farklılaşan ekonomik beklentilerin olduğu bir dönemde bu yıl daha da artmasının beklendiği aktarıldı.

Küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) 2019’da yüzde 2,8’ini oluşturan cari işlemler fazlası ile açıklarının toplamının 2020’de GSYİH’nin yüzde 3,2’sine yükseldiği belirtilen raporda, söz konusu artışın Covid-19 salgınının seyahat, petrol, tıbbi ürünler ve hane halkı tüketim malları üzerindeki etkisini yansıttığı kaydedildi.

Raporda, cari işlemler fazlası ile açıklarının toplamının 2021’de küresel GSYİH’nin yaklaşık yüzde 3,4’üne çıkmasının ardından 2026’ya kadar küresel GSYİH’nin yüzde 2,5’ine inmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, rezerv para birimlerinin salgının başlangıcında, 2020’nin başlarında değer kazandığı, ancak olağanüstü politika desteği ve aşı dağıtımına ilişkin olumlu gelişmelerle Mart 2020’nin ortasından bu yana değer kaybettiğini belirtildi.