China Daily

Ticaret Bakanlığı kısa süre önce, ülke içi dolaşımı geliştirmek için daha fazla yatırım çekmek adına yabancı yatırım yönetim sistemini iyileştirmesi gerektiğini belirten rapor bildiri yayınladı.

Raporda 22 özel önlem alınması öneriliyor. Bunlardan bazıları yabancı yatırımların kolaylaştırılması Çin’in temel dışa açılma ve açık bir ekonomik sistemin kurulması politikasının önemli bir parçasını oluşturduğu için çok gerekli önlemler. Yeni bir yüksek kaliteli dışa açılma evresini desteklemek Çin’in yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek ve yeni koronavirüs salgının getirdiği zorluları aşmak için merkezi öneme sahip.

Ekonomik küreselleşmeye karşı rüzgârlar eserken ve bazı ülkelerde korumacılık ile tek taraflılığın arttığı koşullarda, Çin malların belirlediği bir dışa açılmadan kurumsa dışa açılmaya geçme çabaları ile uyum içinde bir Yabancı Yatırım Yasası’nı yürürlüğe soktu. Bu, Çin’in reformları ve dışa açılmayı ilerletme kararlılığı ve cesaretini gösteriyor.

Yabancı Yatırım Yasası’nın 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girmesinden bu yana, Çin yabancı yatırımı teşvik etmek ve desteklemek, yabancı yatırımcıların meşru haklarını ve çıkarlarını korumak, yabancı yatırım yönetimini standardize etmek, yabancı yatırım ortamını iyileştirmek ve yüksek düzeyli dışa açılmayı teşvik etmek için somut önlemler aldı.

ÇİN’İN REFORMLARI VE DIŞA AÇILMAYI İLERLETME KARARLILIĞI

Yasa yabancı yatırımcılar ve yabancı fonların yönettiği işletmeler için daha piyasa yönelimli, hukuk temelli bir yabancı yatırım ortamı oluşturdu ve fiilen Çin’in yabancı yatırım kullanımının 2020’de salgının etkilerine rağmen yüzde 4,5 büyümesini sağladı.

Daha açık bir Çin piyasası dünyaya kazan-kazan iş birliği için geniş bir platform sağlayacak ve yabancı yatırımcıların Çin’de faaliyetlerine devam etme güveninin artıracaktır.

Yeni koronavirüs salgını yabancı yatırımcıların iştahını azaltmadı, çünkü Çin sadece önemli bir üretim üssü ve tüketici piyasası değil, aynı zamanda daha iyi bir iş ortamı yaratarak ve Çin piyasasını en çok tercih edilen yabancı yatırım hedeflerinden biri haline getirerek daha fazla dışa açıldı.

2021 yılı sadece 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) başlamasını değil, aynı zamanda Çin’in daha iddialı hedeflere ulaşmak için yeni bir yolculuğa çıkmasının başlangıcını da oluşturuyor. Yüksek kaliteli, daha verimli, daha adil, daha sürdürülebilir ve güvenli bir kalkınmayı sağlamak için ülkenin uluslararası ve iç sanayi zincirlerinin bütünleşmesini desteklemesi, yabancı yatırım için hizmet güvencesi sistemini iyileştirmesi ve yabancı yatırımcıların Çin’in yeni bir kalkınma paradigmasına katılması için daha iyi bir ortam oluşturması gerekir.