CGTN / Timothy Kerswell

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in, ülkesi, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 100. yıl dönümünü kutladığı zaman yaptığı açılış konuşması çok önemli bir vesileyi kapladı. Xi’nin konuşmasının büyük duyurusu, Çin’in ilk yüzyıl amacına ulaşıldığının (ÇKP’nin yüzüncü yılını anan) ilan edilmesiydi. Çin, şimdi her bakımdan orta seviyede bir refah toplumudur. Çin, 2020 yılında tam yoksulluğu ortadan kaldırdı ve Çin’in, Çin halkının günlük yaşamlarını somut bir şekilde nasıl değiştirdiği konusu üzerinde düşünmeye değer. 

Örnek alırsak, Çin’de ortalama yaşam süresi 1949 yılından bu yana iki kattan fazla arttı. İnsanlar sıklıkla Çin’e şaşkınlıkla bakar ve Çin’in bu kadar önemli şeyi nasıl başardığını sorarlar. Xi’nin konuşması, ÇKP’nin, modern Çin’in her önemli anının arkasında durduğunu vurguladı. ÇKP’yi diğer ülkelerin siyasetinden ayıran şeylerden biri, uzun vadeli planlama yapma ve uzun vadeli ulusal vizyona sahip olma yeteneğidir. 24 saat haber döngüsünün ve haftalık seçim anketlerinin birçok siyasi sisteme hâkim olduğu bir çağda ÇKP’nin sağladığı istikrar Çin’in temel avantajıdır. Cumhurbaşkanı Xi, Çin’in şimdi, Çin’in 2049 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayacağı zamana kadar “güçlü, demokratik, medeni, uyumlu ve modern bir sosyalist ülke” olmak için ikinci yüzyıl hedefine doğru devam ettiğini söyledi. 

Avustralya’da bir yıllık bütçe döngüsü ve (en fazla) üç yıllık seçim döngüsünde işini yapmaya çalışan eski bir hükümet yetkilisi olduğum günleri düşünüyorum. Dünyanın önünde durabilen ve ufuk ötesinde neredeyse 30 yıllık bir hedef hakkında konuşan bir lidere sahip olmak şöyle dursun, Çin’in 5 yıllık bir plan oluşturma yeteneğine kendimi sık sık hayret ederken buluyorum. Çin’de gördüğümüz değişiklikler sadece bu tür büyük resmi gösteren düşünce sayesinde mümkündür. Parti’nin analizi açıkçası ileri doğru uzun bir yol katediyor, ancak aynı zamanda geriye de gidiyor.

Xi’nin konuşmasının göze çarpan bir özelliği, ÇKP’nin tarihi mirası ve başarılarına yaptığı vurguydu. ÇKP kurulduğu dönemde, Çin için ileriye yönelik en iyi yol konusunda entelektüel mücadelenin arttığına tanıklık etti. Sonunda, diğer ideolojiler geri plana düşerken, sadece Marksizm ve Komünist Parti Çin’i büyüme ve ilerleme yönüne doğru yönlendirmeye öncülük etti. Xi konuşmasında ayrıca, Çin’in modernizasyonu ve refahının arkasındaki merkezi güç olarak Parti’nin meşruiyetini vurgulayarak, ÇKP üyelerinin yaptığı büyük fedakârlıkları takdir etti. Xi, çok uzak olmayan bir süre önce sömürgeci boyun eğdirmenin Çin’in bir zamanların büyük uygarlığını yarı sömürgeci statüye indirdiği gerçeğine dikkati çekti. Parti’nin Çin için kazanımları ile Çin’in dünya sahnesinde yeniden kuruluşundaki merkezi rolü zor kazanıldı ve parti tarihinde sayısız sınavla karşı karşıya kaldı. Uluslararası gerginlik yükseldiği zaman Cumhurbaşkanı Xi konuşmasında, Komünist Parti’nin hedeflerine ulaşmak için daha fazla mücadele etmeye ve güçlüklerle karşılaşmaya hazır olduğunu vurguladı. 

XI’DEN “PARTİ VE HALK ARASINDA PARÇALANAMAZ İLİŞKİ” VURGUSU

ÇKP’nin 100. yıl kutlaması tarihi bir andı ve açılış konuşmasında uygun biçimde tarihin ve partinin sürekliliğine dikkati çekti. Çin’in hikâyesi, açılış konuşmasında bahsedildiği gibi, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı, Çin İç Savaşı’ndaki zafer ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna benzer tarihi başarıları, yolsuzluğa karşı ulusal mücadele ve mutlak yoksulluğun sona erdirilmesi gibi son zamanlardaki başarılara bağlar. Altta yatan mesaj, ÇKP’nin, 2049’a ve ötesine doğru devam ederken iddialı hedefler belirlemeye devam edecek olmasıdır. 

Konuşmanın merkezi yönü Xi’nin Marksizm’i ÇKP’nin temel felsefesi olarak kabul etmesiydi. Tüm ülke için yol gösterici bir sistem olan merkezi ideolojinin önemi, Çin’i diğerlerinden ayıran şeylerden biri olmasıdır. Cumhurbaşkanı Xi, Parti’nin, Marksist çerçeveyi hızla değişen dünyaya yaratıcı şekilde uygulama yeteneğini ve Çin’in bu dünyaya yerleşmesini vurguladı. Xi konuşmasında ayrıca, ÇKP’nin, Çin halkının egemenliğinin omurgasını temsil ettiğini belirtti. 95 milyon ÇKP üyesi, Çin’in iktidar partisi olarak meşruiyeti ile Parti ve Çin’in 1,4 milyarlık halkı arasındaki güçlü bağlantı için hayati öneme sahiptir.

Dünya genelindeki siyasi partilerle ilgili düşündüğümüz zaman, özellikle liberal demokrasilerde, bu seviyede temsile yaklaşabilen çok fazla parti olmadığını hatırlamamız gerekir. Xi’nin konuşması Parti ve Halk arasındaki parçalanamaz ilişkinin altını çizdi. Çin, Batılı güçlerin kibirli derslerine sabırla katlanırken, Xi’nin konuşması eleştirmenlerin aksine Çin’in asla herhangi bir başka ülkeye zorbalık yapmadığına veya hükmü altına almadığına işaret etti. ÇKP, Çin’in geçmiş ve şimdiki emperyalist saldırganlık deneyimleri nedeniyle egemenliği konusunda haklı olarak duyarlıdır, bu Xi’yi güçlü bir ülkenin güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu gözlemlemeye yönlendirmiştir. 

Cumhurbaşkanı Xi, konuşmasının en önemli anında açıkça Çin’in egemenliğine meydan okuyacak herhangi birine karşı uyarıda bulunarak, “Çin halkı asla herhangi bir gücün bize zorbalık yapmasına, zulmetmesine veya hükmetmesine izin vermeyecek. Bunu yapmak isteyenler 1,4 milyardan fazla Çin halkı tarafından örülen çelikten Çin Seddi’nin önünde kesinlikle kanlarının dökülmesiyle karşılaşacak.” dedi.