China Daily

Veri değerlidir. Veri farklı alanlarda yenilik ve kalkınma için önemli bir itici güç haline geldi. Verilerin tekrarlanabilir olması marjinal maliyetini azaltıyor ve son yıllarda bilgi işlem gücündeki önemli iyileşmeler yapay zekânın hızlı gelişimini ve yaygın kullanımını harekete geçirdi. 

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, verinin üretimin bir unsuru olarak giderek daha önemli bir rol oynamasıyla birlikte Çin, veri faktör piyasasını aktif olarak geliştirecek, Beijing ve Shanghai’da veri alışverişi inşasını destekleyecek ve sanayi veri güvenliğinin denetimini güçlendirecek.  

Çin, dijital ekonomi, dijital endüstri ve dijital yönetimi geliştirmede kayda değer başarılar sağladı, ancak dijital kalkınmasını hızlandırmak için hala çözmesi gereken birçok sorun var. 13. Beş Yıllık Plan (2016-2020) dönemi sırasında veri toplama, veri depolama, veri işleme ve veri dolaşımının piyasa ölçeği Çin’de farkı büyüme seviyeleri yakaladı. Değerini maksimum hale getirmek için daha iyi veri yönetimi gerekiyor. Verinin yanlış ve yasa dışı kullanımının yanı sıra verinin tekelleşmesi, ülkenin dijital ekonomisinin kalkınmasının canlılığını büyük oranda zayıflatacaktır. Şu anda departmanlar, sistemler ve bölgeler arasında karar alma sürecini koordine etmek zordur. Bu yüzden farklı büyük veri yönetimi kurumlarının bölgeler arası, sanayiler arası ve seviyeler arası veri akışını düzeltmek için koordinasyonunu geliştirmesi gerekmektedir. 

ULUSLARARASI REKABET ARTIYOR

Veri faktörü piyasasının geliştirilmesi hükümet departmanları, sanayiler ve organizasyonlar arasında iş birliğini gerektiriyor. Çin’de dijital kaynakların edinilmesi dengesiz bir gelişim yapısına sahip ve profesyonel ve piyasa odaklı mekanizmalar aracılığıyla yüksek kaliteli veri kaynaklarının toplanması başlangıç aşamasında bulunuyor. Veri faktör piyasası mekanizmalarının daha fazla gelişimi, ülkenin demografik payı ve maliyet payından veri payı ile yenilik payına dönüşümüne yardım ederek, piyasa katılımcılarının isteğini artırabilir, veri yönetimi maliyetlerini azaltabilir, sosyal ve ekonomik yararlar sağlayabilir. 

Dünyadaki ülkeler veri faktörü piyasasının etkinleşmesini hızlandırıyor, endüstriyel normlarını formüle ediyor ve dijital ekonominin hızlandırılmış gelişimini destekliyor. Dijital ekonomi ve veri faktörleri arasındaki uluslararası rekabet giderek şiddetleniyor. İster ABD’nin önerdiği “Endüstriyel İnternet” isterse Almanya’nın “Sanayi 4.0” veya Japonya’nın “Değer Zinciri Planı” olsun üretimin bir unsuru olarak veri, stratejik zirveleri kontrol etmenin anahtarı olarak görülüyor. Bu yüzden Çin’in dijital, yüksek kaliteli ve güvenli kalkınmasını geliştirmesi ve küresel rekabete katılması için veri piyasasını iyileştirmek hayati öneme sahiptir.