China Daily

Çin merkezi hükümeti, kısa süre önce kırsal alanlarda dijital ekonomiyi geliştirmek ve kırsal-kentsel ekonomilerin entegrasyonu yoluyla kalkınmayı teşvik etmek için beş yıllık bir eylem planı yayınladı.

Kırsal bölgelerde e-ticaret alanında gerçekleşen gelişmeler, bir dizi farklı kırsal e-ticaret ürün markasının ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Kırsal kesimde yüksek kaliteli tüketim mallarının tanıtılması ve kırsal tüketimin iyileştirilmesi, tarımsal alandaki ürünlerin satış kanallarını büyük ölçüde genişletti. Aynı zamanda kırsal alanlarda dijital finansın gelişmesi, çiftçilere ödeme kolaylığı sağladı ve işlem maliyetlerini azalttı. Ayrıca bu durum tarımsal üretim için daha esnek finansal hizmetler sunmuş ve finansman zorluklarını azaltmıştır.

Bununla birlikte, kırsal dijital ekonominin gelişimi noktasında bazı eksiklikler hala devam ediyor. Şu anda ülke genelindeki köylerin yüzde 98’inden fazlasının 5G’ye ve Fiber internet ağına erişimi yok. Bu durum kırsal lojistik dağıtım sisteminin ve satış ağlarının geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Ayrıca kırsal bölgelerdeki nitelikli elaman eksikliği ve kamu kaynaklarının adaletsiz dağılımı gibi faktörler, kırsal ve kentsel ekonominin entegrasyonunu kısıtlıyor.

DİJİTAL KOORDİNELİ KALKINMAYA BAĞLI KALMAL

Çin, kırsal bilgi altyapısının optimizasyonunu ve gelişimini hızlandırmanın yanı sıra ulaşım ve dağıtım gibi geleneksel altyapı sistemlerinin dijital dönüşümünü de teşvik etmelidir. Kırsal bölgelerde dağıtım hizmetlerinin yenilenmesi, kırsal alanlarda posta ve kargo dağıtım noktalarının artırılması ve akıllı lojistik dağıtım merkezlerinin kurulması süreçlerinin hızlandırılması için çaba gösterilmelidir. Kırsal bölgelerde dijital yönetişimi hayata geçirmek ve internet destekli devlet hizmetleri teşvik etmek günümüzde önemli bir ihtiyaç olarak gözükmektedir.

Kırsal alanlarda dijital altyapıların oluşturulma süreci, kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki bilgi altyapısının birbirine bağlanmasını gerçekleştirmek amacıyla bilgi kaynaklarının aşamalı entegrasyonuna ve kullanımına dayanmalıdır. Bu nedenle ülke, dijital ekonomi standartlarını yaygınlaştırırken genel planlamaya, bütünsel standartlara ve koordineli kalkınmaya bağlı kalmalıdır.