China Daily

Shenzhen eyaletinin Luohu bölge yönetimi, geçen hafta salı günü yayınladığı 2021-2025 sanayi kalkınma planında, mobil ödemeleri ve dijital renminbi’nin uluslararasılaşmasını teşvik etme sözü verdi. Dijital renminbi’nin geçen yıl ekim ayında ilk kez Luohu bölgesinde pilot ölçüde kullanıldığı unutulmamalıdır. Bilhassa Beijing, Shanghai ve Guangdong eyaletleri de çalışma raporlarında ve 5 yıllık kalkınma planlarında dijital renminbi’nin geniş bir şekilde uygulanması konusunda pilot çalışmalar yapacaklarını belirttiler.

Bu halkın, dijital renminbi’nin yolda olduğu beklentilerini artırıyor. Renminbi’nin uluslararasılaşmasını ve mobil ödemelerin artan yaygınlığı dijital paranın yolunu açtı. Mobil ödeme terminallerinin yaygınlaşması ve iletişim teknolojisinin gelişmesi de dijital renminbi’nin geniş uygulamaları için gerekli temeli attı. Özellikle Covid-19 salgını insanların dijital ekonomiyi ve ilişkisiz elektronik ödemeleri kabul etmesini artırdı.

ULUSLARARASI PARA SİSTEMİNDE ABD DOLARININ TEKELİ KIRILABİLİR

Dijital dönemde önemli bir finans altyapısı olarak, dijital para gelecekteki parasal piyasada kilit bir rekabet alanı olacak. Çin, ekonomik ve finansal güvenliğini korumaya ve finansal denetimini iyileştirmeye uygun olan dijital ekonominin yönetişimi ile finans alanında uluslararası iş birliğine dijital renminbi’nin kullanımını teşvik ederek, ödeme sistemi ve finansal sisteminin etkinliğini artırabilir. Dijital renminbi dünyada büyük bir yer edinirse, uluslararası para sisteminde ABD dolarının tekelini kırma potansiyelini gösterecektir.

Dijital paraların, özellikle merkez bankasının yasal sayısal paralarının, kullanıma sokulması ile dolaşımı mevcut uluslararası para sistemini, takas sistemini ve finansal sistemi kökten değiştirecektir.

Çin ancak bu yükselen sektörün yenilik, denetim, yönetim ve iş birliğine aktif biçimde katılarak dijital paralar için ilgili kurallar ve uluslararası standartların hazırlanmasında bir söz sahibi olma hakkına kavuşabilir. Dijital renminbi’nin uluslararasılaşması Çin’in dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve en büyük mal ihracatçısı statüsüne denk olmalıdır.