CGTN

Batı medyası ve politikacılar, Covid-19 ilk kez Wuhan’da fark edildiğinden beri, jeopolitik hedeflerini ilerletmek için Çin’e karşı ideolojik puanlar kazanmaya kendilerini verdi. Onlar, Wuhan’daki durumun siyasi bir örtbasın ürünü ve ülkenin siyasi sistemindeki bir kusuru temsil ettiğini iddia ettiler. Bununla övünmemiş olabilirler, ama hiç şüphesiz bir salgının demokratik bir sistem altında olamayacağına veya en azından onu yönetmede daha iyisini yapabileceklerine inandılar.

Çin daha sonra virüsün üstesinden başarılı bir şekilde gelince, kendilerini yıkılmış hisseden Batılı ülkeler, başarısızlıklarının benzer Çin’in örtbasının hatası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de (DSÖ) bunun “suç ortağı” olduğunu öne sürerek, misyonlarını krizin siyasi sorumluluğunu Çin’e yüklemek şeklinde saptırdılar.

Bu durum, Batı’nın ısrarla kendisini “politik” doğruluğun tek tarafsız ve geçerli kaynağı olarak göstermesi gerçeğiyle daha da kötüleşiyor. Batı kamuoyu genel olarak, kendi hükümetlerinin ve medyasının, Çin’e karşı olan jeopolitik çatışmaya meşruiyet kazandırmak için Covid-19 konusunda kendilerine yalan söylediği gerçeğini kabul etmeyi reddetti. Virüsün Wuhan’daki bir laboratuvardan sızdığı ve Trump yönetimi ve medyadaki müttefikleri tarafından agresif bir şekilde yayıldığı laboratuvar teorisi bu kampanyanın bir parçasıydı.

DSÖ VE ÇİN’İN ORTAK AÇIKLAMASI KOMPLO TEORİLERİNİ GEÇERSİZ KILIYOR

Küresel salgının Çin’in hatası olduğu şeklindeki bu anlatı, Batı kamuoyunun söyleminde defalarca abartıldı. Zaman zaman Çin’i durumdan dolayı suçlarken hayal kırıklığını ve duygularını açığa vuran insanların ön yargılara aykırı olan yeni bilimsel bilgileri kabul etmesini engelleyen bir noktaya kadar derinden tohumlandı.

Koronavirüsün kökenleri üzerine DSÖ-Çin ortak araştırması, bu kampanyayı kendi yolunda durdurmaya çalışan güçlü bir açıklamadır. Açıklamada laboratuvar sızıntısı teorisinin “son derece olası olmadığı” söylendi, virüsün Aralık 2019’dan önce mevcut olduğunu ve virüsün kökeninin Çin dışındaki hayvanlar veya dondurulmuş vahşi yaşam ile soğuk paket ürünler olabileceğini gösteren hiçbir kanıt gösterilmedi.

Açıklama, komplo teorilerini geçersiz kılıyor, ancak bu derinden tohumlanmış ön yargı devam ediyor. Biden yönetimi sonucu düpedüz sorguladı. Medyadaki bazıları görevin sonuçlarını tanımlamak için “eli boş” veya “korona virüsün kaynağını bulamadı” gibi ifadeler kullandı.

ÖN YARGILARI YIKMAK ZAMAN ALIR

Bazen bilim, dünya ve yaşam hakkındaki en derin inançlarımıza meydan okuyan şeyleri açığa çıkarır. Örneğin, hiç kimse Galileo’nun dünyanın güneşin etrafında döndüğü gerçeğine inanmak istemedi, köktendinci Hıristiyanlar insan evrimi teorilerini kabul etmek istemiyorlar ve birçok insan iklim değişikliği bilimini inkâr etmeye devam ediyor. Covid-19’un gerçeğiyle uzlaşamama da aynı fenomendir.

Araştırmalar, Wuhan’dan kaynaklanmadığını ve duyurulmadan önce herhangi bir siyasi örtbas olmadığını gösterse de, insanlar sadece bir ön yargıyı ilerletme yetkisine sahip oldukları için tersine inanmak istiyorlar. Bunu yaptıkları sürece, dünya salgını kontrol altına almaktan bir adım daha uzaklaşıyor.

Dünyanın gerçekte ne olduğunu duyduktan sonra artık rasyonel olması gerekiyor. Ön yargılı olunsa bile gerçeği kabul etmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Ön yargıları yıkmak zaman alır, fakat bir salgını yönetmek gecikmelere göz yummaz. Ülkeler, onlara nasıl hissettirirse hissettirsin, hemen harekete geçmelidir.