Birleşmiş Milletler (BM) Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) tarafından yayımlanan 2022 yılı Küresel Afet Riskini Azaltma Raporu’nda, sera gazı dahil insanlığın yarattığı etkiler nedeniyle 2030 yılına kadar yılda 560 orta ve büyük ölçekli felaketin meydana gelebileceği belirtildi.

Söz konusu raporda, geçen 20 yılda dünyada her yıl meydana gelen felaketlerin sayısının önceki yıllara göre hızlı artarak 350 ile 500 arasında değiştiği bildirildi.

Rapora göre, son 10 yılda felaketlerin ortalama olarak yılda dünya ülkelerine getirdiği ekonomik kayıp 170 milyar dolara ulaştı.

Özellikle, gelişmekte olan ülkelerin felaketlerde gördüğü ekonomik kayıp, bu ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde birini oluşturdu.