Gazeteci Yusuf Özkan, CRI Türk’te Tuğçe Akkaş’ın hazırlayıp sunduğu “Güne Başlarken” programına konuk oldu ve Avrupa gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dünyada giderek hızlanan ormansızlaşmada Avrupa’nın etkisinin büyük olduğunun ortaya çıktığını belirten Yusuf Özkan, “Dünya Yaban Hayatı Fonu tarafından hazırlanan rapora göre, Avrupa ülkelerinden gerçekleşen ham madde ithalatı dünyadaki ormansızlaşmanın en önemli nedenlerinin başında geliyor. Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Polonya ile Hollanda’nın yaptığı ithalatlar ve bu ülkelerin faaliyetleri dünyadaki ormansızlaşma sürecinin yüzde 80’inden doğrudan sorumlu. Rapor bunu ortaya koyuyor. Avrupa ülkeleri arasında bu konuda başı çeken ülke ise Hollanda. 2015-2017 yıları arasında yapılan çalışmaya göre, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan ithalat ya da bu ülkelerin ormansızlaşmaya katkısı kişi başına 5 metrekareyken, Hollandalılarda kişi başına 18 metrekare. Özellikle hayvan yemi, palmiye yağı ve gıda amaçlı soya yağı ithalatı ormansızlaşmayı tetikleyen en önemli ithalat kalemleri. Tropik bölgelerde daha fazla tarım alanına sahip olabilmek, daha fazla ithalat kalemi üretilmek amacıyla ormanların kesilerek tarım alanına dönüştürüldüğü bildiriliyor. Dünya Yaban Hayatı Fonu’na göre, aslında buna gerek yok. Dünyanın birçok bölgesinde tarım için yeterli elverişli arazi mevcut. Ancak kapitalizm hırsıyla daha fazla alan kazanmak için her yıl soy sayıda ormanlık alan yok ediliyor. Bu dünyanın geleceği açısından tehlikeli bir durum. Bu nedenle de uzmanlar, ithalatın önemli ölçüde dengelenmesi, Avrupa’dan gelen talebin kontrol altına alınması ve ormanların yok edilerek yeni tarım alanları açılmasına karşı kontrollü bir çalışma yapılması önerisinde bulunuyorlar.” dedi.

BELÇİKA MEDENİ YASASINDA “AİLE BABASI’” KAVRAMI TARİHE KARIŞIYOR

Gazeteci Yusuf Özkan, Belçika hukuk reformu ile ilgili başlayan tartışmalarla ilişkin ise şunları söyledi:

“Belçika’da geçen yasama yılında parlamento yeni bir hukuk reformu konusunda anlaşmıştı. Bu konuda bir tasarı benimsendi ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo hükümetinin işbaşına gelmesinin ardından özellikle medeni hukukta önemli değişiklikler gündem gelmeye başladı. Bu kapsamda Belçika medeni yasasında artık ‘aile babası’ kavramı tarihe karışıyor. Bunun yerine daha modern ve cinsiyetsiz, cinsiyetlerden bağımsız bir şekilde dikkatli ve makul kişi tanımı yer alacak. Aslında aile babası kavramı Napolyon dönemine kadar uzanıyor. Özellikle rasyonel ve sorumlu bir kişinin beklenen davranışlarını tanımlamak için kullanılıyordu. Belçika hukuku büyük ölçüde Fransız hukukundan temel alındığı için bu kavramda doğrudan Belçika hukukuna geçmişti. Altı yıl önce Fransız hukukundan kaldırılmıştı. Şimdi de Belçika’da da tarih oldu. Artık ‘aile babası’ yerine ‘dikkatli ve makul kişi’ tanımı kullanılacak. Aslında sembolik bir değişiklik fakat reform çalışmaları açısından oldukça önemli odluğuna dikkat çekiyor. Belçikalı yetkililer ve günümüzde artık cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalara destek verecek. Bu yönde adımlar atılmasını sağlayacak önemli bir değişiklik, önemli bir karar olarak değerlendiriliyor.”