Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından dün yayınlanan rakamlara göre, bu yılın ilk çeyreğinde Çin’in gayri safi yurt içi hasılası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 arttı. Bu, Çin ekonomisinde iyi bir başlangıç olduğuna işaret ediyor.

Geçen yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümede düşüş yaşanmasından sonra Çin ekonomisi istikrarlı şekilde toparlandı ve güçlü dayanıklılık gösterip dünyanın esas ekonomileri arasında ön sırada yer aldı.

GDP endekslerinin yanı sıra diğer ekonomik endeksler de dikkatleri çekiyor. Hepsi 2 haneli büyüyen bu endekslerden tüketim göze çarpıcı performans gösterdi.

Çin ekonomisinde istikrar sağlayan bu unsurun 2020 yılında GDP’deki payı yüzde 54,3’ü buldu.

Bu yılın mart ayında Çin’deki sosyal tüketim mallarının perakende satış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 arttı. Bunu Reuters yüzde 28 olarak öngörmüştü.

Çin ekonomisinin iyi performansı, Çin hükümetinin iç talebi teşvik politikalarını sürdürmesi, halkın gelirlerinin artmasıyla tüketim gücünün yükselmesi, tüketim ortamının sürekli iyileştirilerek vatandaşların güveninin artması gibi unsurlarla bağlantılıdır.

Çin, dünyanın en büyük tüketim perakende piyasası haline gelmektedir. Beklenenden daha iyi ekonomik toparlanması, özellikle ithalata ve çokuluslu şirketlerden yatırımlara yönelik talebinin artması, dünya ekonomisinin toparlanması için bir müjdedir.

Öteden beri, Çin ekonomisinin büyük çekici güçlerinden biri inovasyondur. Bu, çokuluslu şirketlerin Çin’i seçmelerinin de nedenlerinden biridir. Bu yılın ilk çeyreğinde Çin’deki yüksek teknolojili imalat sektörü ve teçhizat imalat sektörü, ayrı ayrı yüzde 31,2 ve yüzde 39,9 oranda katma değeri gerçekleştirdi. Bu iki hız, büyük ölçekli endüstriyel sektörlerin ortalama büyüme hızını geride bıraktı.

Çin ekonomisi toparlanırken, ticaret kanalı, Çin’in hammaddeler, tüketim malları ve hazır ürünlere yönelik ihtiyacının karşılanmasıyla dünyanın diğer bölgeleri için getiriler yaratıyor.

Uluslararası Para Fonu IMF’nin en son yayınladığı ekonomik görünüm raporunda, Çin ekonomisinin bu yılki yüzde 8,1 oranda büyüme beklentisi yüzde 8,4 olarak revize edildi.

Çin ekonomisinin büyümesiyle ilgili koşullar değerlendirildiğinde, dünyanın 2. büyük ekonomisinin toparlanmaya devam edeceği ve bu süreçte dünya ekonomisine daha fazla pozitif enerji sağlanacağı öngörülüyor.