China Daily / Chen Haiming

Uluslararası toplum, 21. yüzyıla girmesinden bu yana ekolojik ve çevre krizleri, terörizm, bölgesel çatışmalar ve savaşlardan popülizm, küreselleşme karşıtlığı ve “medeniyetler çatışması”na kadar birbiri ardına eşi benzeri görülmemiş sorunlarla karşı karşıya geliyor. Daha da kötüsü son iki yıldır dünyanın her yerinde insanlar, insanlığın son birkaç on yılda elde ettiği başarıların birçoğunu etkisiz hale getirme tehdidi taşıyan Covid-19 salgınıyla mücadele ediyor.

Yeni koronavirüs salgını zaten 356 milyondan fazla insana bulaşarak ve 5,61 milyondan fazla insanın ölümüne yol açarak, insanlığı umutsuzluğun uçurumuna sürükledi. Salgının sadece insanların sağlığı ve yaşamı üzerindeki değil, aynı zamanda ekonomiler ve bir bütün olarak toplum üzerindeki yıkıcı etkilerinin üstesinden gelmek için cesaretlendirme, umut ve diğer birkaç şey arasında Olimpiyat ruhu ile değerlerinin yanı sıra yeni bir canlılığa ihtiyacımız var. Bu da sonunda başarılı olacağımız umuduyla salgına karşı mücadelemizi artırmada çok fazla ihtiyaç duyduğumuz cesareti bize verebilir. Olimpiyat ruhuyla Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları 4-20 Şubat’ta ve Kış Paralimpik Oyunları da 4-13 Mart’ta yapılacak. 

OLİMPİYAT RUHU VE DEĞERLERİ

Olimpiyat ruhu, “Daha Hızlı, Daha Yüksek, Daha Güçlü” olan Olimpiyat sloganında somutlaşıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bu slogana, sporun birleştirici gücü ve ertelenen 2020 Yaz Olimpiyatları Oyunları’nın Temmuz-Ağustos 2021’de Tokyo’da düzenlendiği şiddetli salgın bağlamında dayanışmanın öneminin kabul edildiği 29 Temmuz 2021’de “Birlikte” ifadesini ekledi. Elbette Olimpiyat ruhu her zaman dayanışmayı teşvik etmiştir. Spor, bütün dünyada insanların paylaştığı evrensel bir dildir. Spor, ırkımızın, dinimizin, etkin kökenimizin, milliyetimizin, kültürümüzün ve dilimizin ne olduğuna bakmaksızın ortak noktalarımızı vurgulayarak insanlığı bir araya getirmemize yardımcı olur. 

Olimpiyatlarda sporcuların performanslarını izlediğimizde, sadece onların sportmenliğini değil, aynı zamanda küresel toplumun duygusunu geliştiriyor, dolayısıyla insanları ayıran engelleri aşıyoruz. Birbirine geçen Olimpiyat halkaları beş kıtanın birliğini sembolize ederken, Olimpiyat Köyü’ndeki uyumlu ortam dünyanın her tarafındaki insanların büyük bir aile olduğu fikrini yansıtıyor. 

Olimpiyat sloganına “Birlikte” ifadesinin eklenmesi, Olimpiyat Oyunları’nın bütün dünyada insanlar ve ülkeler arasındaki dayanışmaya olanak sağlamasındaki önemli rolünü vurgular ve çabalarında başarılı olma umuduyla, Covid-19 salgını dâhil olmak üzere insanlığın karşı karşıya olduğu en zorlu sorunlarla başa çıkmasında onları cesaretlendirir. Ayrıca Olimpiyat ruhu barışa da katkı yapar.

Dayanışma, hoşgörü ile çoğulculuk ve kültürel çeşitliliğe saygı gibi değerler barışa yol açsa da Olimpiyat Oyunları farklı ülkeler ve bölgelerden, kültürler ve dillerden insanları bir araya getirerek, diyaloğu ilerleterek ve karşılıklı anlayışı derinleştirerek, küresel barışı beraberinde getiriyor. Olimpiyatların barışı desteklediği, MÖ 9. yüzyıla eski Yunanistan’a kadar uzanan Olimpiyat Ateşkesi geleneğinde gün gibi ortadadır. Olimpiyat Ateşkesi, etkinlik öncesinde ve sırasında Olimpiyat Oyunları’na giden sporcular, aileleri ve seyirciler için güvenli geçiş sağlamak için ilan edildi. Antik geçmişte olduğu gibi Olimpiyat Ateşkesi bugün de katılımcı tarafları çatışmaları, hatta savaşları durdurmaya teşvik ettiği için barışçıl iş birliği ruhunu temsil etmektedir. 

IOC, 1999 yılında dünyadaki çatışmalara barışçıl ve diplomatik çözümler” bulmak için her Yaz ve Kış Oyunları’ndan önce Olimpiyat Ateşkesi ilan etmek amacıyla Yunanistan ile iş birliği içinde Uluslararası Olimpiyat Ateşkesi Vakfı ve Uluslararası Olimpiyat Ateşkesi Merkezi kurdu. 1993 yılında Olimpiyat Ateşkesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 48. toplantısında kabul edilen kararla yeniden oluşturuldu. O zamandan bu yana BM Genel Kurulu, her Olimpiyat Oyunları’ndan önce “Spor ve Olimpiyat Ülküsü yoluyla Barışçıl ve Daha İyi Dünya İnşa Etmek” başlıklı bir kararı kabul ediyor. Aralık ayında Beijing Kış Olimpiyatları Ateşkesi Kararı’nı kabul ederek BM Genel Kurulu Beijing Kış Olimpiyat Oyunları’nın başlamasından önceki yedinci günden Kış Paralimpik Oyunları’nın sona ermesini izleyen yedinci güne kadar olan dönem boyunca Olimpiyat Ateşkesi’ne uyulması çağrısında bulunuldu. Çatışmaların ve savaşların durdurulması, küresel barışı ve gelişmeyi ilerletmek amacıyla sporun gücünden yararlanmak için iyi bir fırsat yaratacaktır.

OYUNLAR KÜRESEL BARIŞI DESTEKLİYOR

Beijing Kış Oyunları, uluslararası toplumun salgını kontrol altına alması ve bölgesel çatışmaları çözmesi için hayati öneme sahip küresel barışı ve güvenliği sürdürmesi çağrısı yapan BM Sözleşmesi ile uyumlu olan dayanışma, esneklik, barış, kalkınma, hoşgörü ve anlayış ortamını destekleyerek Olimpiyat ruhunu ve değerlerini sürdürecektir. 

Çin her zaman farklılıkta uyuma büyük önem verdiğinden, Kış Oyunları dayanışma, hoşgörü ve kültürel çoğulculuğa saygıyı vurgulayacaktır. Yine de Beijing Kış Oyunları’nın Olimpiyat ruhunu ve onun aracılığıyla küresel barışı ve hoşgörüyü desteklemedeki oynaması beklenen önemli rolüne rağmen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), “Çin’in insan hakları kötüye kullanması” iddiası üzerine Oyunlara “diplomatik boykot” uygulayacağını açıkladı. Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde diğer bazı Batılı ülkeler, bu bölücü ve tartışmalı adıma katıldılar. 

İdeolojik küstahlığın harekete geçirdiği “diplomatik boykot”, insan haklarının çoğulcu çağrışımının yanlış yorumlanmasından kaynaklanır, bu ülkelerin Soğuk Savaş zihniyetini yansıtır ve Olimpiyat ruhu ile Olimpiyat Sözleşmesi’nde kabul edilen siyasi tarafsızlık ilkesini ihlal eder. Bu adım sadece insan haklarında diyaloğun ilerletilmesi ruhuna karşı değildir, aynı zamanda küresel dayanışma ve iş birliğini geliştirmede Olimpiyatların rolüne de zarar verir.

IOC Başkanı Thomas Bach bunu uygun şekilde açıklamıştır: “Bugünün çok fazla belirsizliğe sahip kırılgan dünyasında, Olimpiyat Oyunları tüm farklılığımızda tüm insanlık için her zamankinden daha fazla güçlü bir umut, barış ve dayanışma sembolüdür.” Buna göre, Beijing Kış Oyunları sadece Olimpiyat Ateşkesi için değil, aynı zamanda bütün düşmanlıkların askıya alınması için de çağrısında bulunuyor.