China Daily

Çin’in 2030’dan önce karbon emisyonlarını zirveye çıkarmak ve 2060’tan önce karbon nötrlüğünü elde etme çabaları, merkezi yetkililerin ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını doğrudan ilgilendiren stratejik öneme sahip bir kararıdır.

Bu hedeflerin belirlenmesi, Çin’in iklim değişikliğine karşılık verilmesinde sorumluluk sahibi ve iklim diplomasisi yoluyla çok taraflı iş birliğinin gerçekleştirmesi için yardımcı olduğunu gösteriyor. Bu hedefleri gerçekleştirmek, yeşil kalkınmayı sürdürmek, ilgili teknolojiler ve endüstrilerde atılımlar yapmak ve temiz enerji dönüşümünü ilerletmek amacıyla ülkeyi mutlaka harekete geçirecektir.

Çin’in fosil yakıtlara olan bağımlılığından kademeli olarak kurtulmak için daha düşük karbonlu ve temiz enerji teknolojileri ile endüstrileri geliştireceği tahmin edilebilir. Çin endüstrisi, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı hassastır ve kömür, ülkenin enerji tüketimi portföyünde çok büyük bir paya sahip. Çin, karbon emisyonlarındaki düşüşü ekonomik büyümesi ve sosyal gelişimi ile dengelemelidir.

ÇİN KARBON EMİSYONLARINDAKİ DÜŞÜŞÜ EKONOMİK BÜYÜMESİ İLE DENGELEMELİ

Ülke, temiz enerji ve düşük karbon teknolojilerinin geliştirilmesi için hâlihazırda sağlam bir temele sahip ve ulusal karbon emisyonları ticaret piyasasının inşası, emisyon hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile uyumlu. Karbon emisyonlarını azaltma teknolojileri ile kurumları tamamen geliştirilebilir ve hedeflenen amaçları gerçekleştirilebilirse, karbon emisyonlarının azaltılması uzun vadede yeni bir büyüme kutbu haline gelebilir.

Farklı bölgeler ile sektörler arasında karbon nötrlüğünü gerçekleştirmek için bir öncelik sırası olmalı. Örneğin, daha iyi durumda olan kıyı bölgeleri, ülkenin batı ile orta kısımları için daha fazla zaman ve alan kazanmak için mümkün olan en kısa sürede karbon emisyonlarını zirveye çıkarmalı ve sanayi, enerji, ulaşım ile inşaat sektörleri temiz enerji çözümlerini benimseyerek karbon emisyonlarını zirveye çıkarma yolunda öncülük etmeli.  Hükümetin çeşitli düzeylerinin, kamu ve sanayi politikalarının yeşil geçişi teşvik etmesini sağlamalı.