China Daily / Zhang Zhouxiang

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yasama Konseyi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin seçim sisteminin düzeltilmesinde yerel mevzuatın tamamlandığı anlamına gelen 2021 Düzeltilmiş Seçim Sistemi (Konsolide Değişiklikler) Yasasını onayladı. Bu, bugün Hong Kong için en iyi haber. Hong Kong, ülkenin en üst düzey yasama organının yaptığı değişiklikleri takiben seçim sisteminde önemli düzeltmeler yaparak, yerel demokrasiyi rayına oturtmuştur.

Yasaya göre, seçimlere katılacak adayların ülkeye ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne sadık olduğundan emin olmak için bir danışma heyeti kurulacak. Ana vatanlarından ve yaşadıkları kentten nefret eden belirli radikal siyasi güçler, yerel yasama organında o kadar kolay yer alamayacaklar. 

Bunun yanı sıra seçim komitesi, Hong Kong halkını daha fazla temsil edecek şekilde genişletilecek ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi Amiri ve Yasama Konseyi seçiminde büyük rol oynayacak.

Bu adımın, yönetim etkinliğini artırmak amacıyla yasama ve idari kurumlara ortak seçim temeli sağlaması bekleniyor. Daha önceki olgu, yani muhalefet olsun diye muhalefet, gelecekte daha az olağan hale gelebilir. Bu yıl seçimler için, yeni seçilebilir kimse ve seçmenlerin seçmen kaydı konularını tekrar işlemesine olanak sağlamak amacıyla özel kayıt son başvuru tarihi belirlemek gibi daha fazla kolaylıklar sağlandı. 

MUHALEFET GÜÇLERİ SİYASETTE AKTİF ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK

Tek kelimeyle, düzeltilmiş seçim sistemi demokrasiyi daha fazla geliştirmek ve Hong Kong’da yerel seçmenlere daha iyi hizmet etmek anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, düzeltilmiş seçim sistemi, bazı Batılı gözlemcilerin savunduğu gibi muhalif güçleri asla dışlamayacak. Aksine, muhalefet güçleri siyasette aktif rol oynamaya devam edecek, çünkü hem seçim komitesi hem de Yasama Konseyi genişletildi ve daha fazla temsili hale geldi. Eski Yasama Konseyi’nde 300 koltuk varken, yenisinde 20 tane daha fazla var, bu da siyasi katılım için daha fazla fırsat anlamına geliyor.

Kapılar sadece yaşadığı kentten nefret edenlere ve Hong Kong’a karmaşa getirme girişiminde bulunanlara kapalıdır. Hong Kong’un, sırf muhalif olmak için muhalif olanlara değil, yapıcı muhalif güçlere ihtiyacı var. Yaşadıkları kentten nefret edenlerin, Yasama Konseyi üyeliği kılıfı altında kent düzenini bozabileceği günler mazide kaldı. 

Yasa bugün (31 Mayıs) yürürlüğe giriyor. Bu, yaklaşmakta olan üç büyük seçimin, yani eylül ayında bin 500 üyeli Seçim Komitesi, aralık ayında Yasama Konseyi ve Mart 2022’de de Hong Kong Özel İdari Bölgesi Amiri seçiminin yeni kurallara göre yapılacağı anlamına geliyor. Yeni seçimlerin iyi gitmesini ve Hong Kong halkının, kutsal oy hakkını kullanacağını umuyoruz.