China Daily

Çin Merkez Bankası’nın (PBC) verileri, sosyal finansman stokunun şubat ayı sonu itibarıyla 291 trilyon yuan (44,8 trilyon dolar) ile geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13,3 yüksek olduğunu gösterdi. Kalan kredi toplamı da geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 12,6 oranında artışla yaklaşık 183 trilyon yuana ulaştı. Her iki veri de beklentileri aştı.

Bazı uzmanlar, bunun, 2020 yılının düşük temeliyle çok fazla ilgisi bulunduğuna ve birçok işletmenin, politika yapıcıların insanları Bahar Festivali’nde oldukları yerde kalmaya teşvik ettiği için bu dönemde çalışmaya devam etmesi gerçeğiyle bağlı olduğuna inanıyor. Bunun yanı sıra hızlanan ekonomik toparlanma nedeniyle birçok işletme, ham madde fiyatlarının yükseleceğini tahmin ettiği için ham madde satın aldı ve depoladı.

Ocak ayından şubat ayına geçen sürede verilerin beklenenden fazla yüksek gelmesi, gayrimenkul piyasasındaki düzenlemelerin etkisiyle de ilgili olabilir. Piyasa düzenleyici makamlar, bankaların gayrimenkul kredi oranlarına bir üst sınır koyduğu için sadece ev ihtiyacı olanları konut kredisi almaya teşvik ettiler.

PARA ARZININ BÜYÜME ORANI SOSYAL FİNANSMAN VE EKONOMİK BÜYÜME İLE EŞLEŞTİ

Bu yıl açıklanan Hükümet Çalışma Raporu’nda, istikrarlı para politikasının, daha isabetli olacağı ve gerçek ekonomiye daha iyi hizmet edeceği, böylece ekonomik toparlanmaya yardımcı olacağı ve risklerden kaçınacağı belirtildi. Para arzının büyüme oranı, likiditenin mantıklı olması ve makro kaldıraç oranının istikrarlı olmasıyla, sosyal finansman ve ekonomik büyüme ile genel olarak eşleşti.

Bu kredi miktarının daralabileceği anlamına gelir. 2020 yılı için M2 (para arzı) yüzde 10,1 ile Covid-19 salgını yüzünden yüzde 2,3 oranında kalan nominal Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’dan (GSYİH) çok daha yüksektir. Bu yıl GSYİH büyüme hedefinin yüzde 6 olması beklendiğinden, M2 oranı yüzde 6’nın üzerinde olabilir, ancak yüzde 10 seviyesini geçmeyebilir. Bu 2020 yılına göre daha düşük olduğu için, bu da kredi miktarının daralmasına yol açabilir.

Tüm bütün bunların anlamı, sosyal finansman ve kredi büyüme oranının uzun sürmeyeceğidir, çünkü buna yol açan sebepler genellikle Covid-19 salgınıyla ilgili düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Her şey normale döndüğünde politikalar değişecektir. Elbette, değişiklikler çok ani olmayacak, genel ekonomik politikalar istikrarlı olacak, bu da piyasa beklentilerinin istikrarlı olmasına rehberlik edecektir.