China Daily / Çin Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Zheng Yongnian

Bu yılın yüzde 6’nın üzerinde ekonomik büyüme hedefi kalkınmanın ve ülkenin sorunlarının birçoğunu çözmenin aracı olarak, Çin’in en önemli önceliği olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ülkenin pratik kapasitesine dayalı böyle bir büyüme hedefi belirleyerek, merkezi yetkililer yüksek kaliteli sosyoekonomik kalkınmayı destekleyebilir.

Hükümetin mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmasına rağmen, genel refahı gerçekleştirmek için toplumsal adalet ve hakkaniyeti desteklemesi lazım. Hükümetin mikro, küçük ve orta boyutlu işletmeleri desteklemeye öncelik vermesini açıklayan daha fazla istihdam yaratmanın yanı sıra, ülkenin ulusal zenginliğin daha adil dağıtılmasını sağlamak için vergilendirme politikasını daha etkin bir şekilde kullanması gerekiyor.

Mikro, küçük ve orta boyutlu işletmelere kredi vermek devlete ait işletmelere kredi vermekten daha fazla riskli olsa da devlet bankalarının mikro, küçük ve orta boyutlu işletmeleri daha aktif biçimde desteklemesi gerekir, çünkü bu işletmeler sadece asıl istihdam yaratıcılar değil, aynı zamanda asıl yenilikçi ve veri verenlerdir.

YÜZDE 6’NIN ÜZERİNDE EKONOMİK BÜYÜME HEDEFİ

Ülkenin önemli bir başka görevi, reform ve yenilenmeyi teşvik etmek için araştırma ile geliştirme yatırımlarını artırmak ve eğer vergiden muaf tutamıyorsa, yeniliğe yönelik işletmelerin vergilerini azaltmaktır.

Yetkililer fikri mülkiyet haklarını korumanın yeniliği artırmak için ayrıca gerekli olduğunu da anlamak zorundadır. Ayrıca, özel ekonomik bölgeler, ülkenin kalkınmasına ve halkın refahına daha iyi katkıda bulunmaları için özel işletmelerin bazı sektörlerde daha büyük rol oynamasına izin vermelidir.

Bazı sanayileri ve piyasaları özel işletmelere ve yatırımcılara açmak da teknolojik ilerlemeyi geliştirmeye ve emek verimliliğini artırmaya yardımcı olacaktır.

Dolayısıyla, Çin ekonominin daha da açılması iç sektörlerin özel işletmelere ve yatırımcılara açılmasını da içermek zorundadır, böylece kaynakların optimal dağılımı sağlanabilecek ve sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştirilebilecektir.

Her şeyden öte, çifte dolaşım kalkınma paradigması iç piyasanın bütünleştirilmesini ve üretim kaynaklarının piyasa temelli dağıtımını gerektiriyor.