China Daily / Li Jia

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının emekliliği geciktiren bir plan üzerinde çalışması hararetli bir tartışma başlattı. Bakan Yardımcısı You Jun, geçen hafta cuma günü, bakanlığın bu planı herkes adına kabul edilir kılmak için kamuoyunun görüşlerine başvuracağını söyledi.

Geciktirilen emeklilik yaşını yükseltmek demek ve bunun avantajları üç şekilde özetlenebilir. Bu emeklik fonu sisteminin sürdürülebilirliği, emek arzının istikrarı ve daha fazla zenginlik yaratmak için bireylerin topluma entegrasyonu için iyidir. Ama diğer ülkelerin pratiklerine bakılınca, geciktirilen emeklilik zorunlu olarak hızlı yaşlanmanın toplum üzerindeki baskısını azaltmıyor.

Örneğin, Japonya’yı ele alalım. Dünyadaki her ülkeden daha fazla yaşlı insan oranına sahip olan Japonya, normal emeklilik yaşını 40 yılda 50’den 65’e çıkardı ve bu yakında 70’e çıkacak. Ama Japonya halen emekli maaşı krizini ve emek kıtlığını çözemediği gibi, bazı genç insanların sigorta ödemeyi reddedip, evlenmek ve bebek sahibi olmak konusunda çekimser kalması gibi zorluklar ortaya çıktı.

Yaşlanmayla ilgilenmek için birinin adımlar atması gerekir. Ama Japonya gibi, bazen bu adımlar yeni zorluklar doğurur. O zaman soru, emeklilik yaşını ertelemenin daha fazla sorunlara neden olması nasıl önlenebilir şeklini alır.

İlk olarak, yaşlanmanın karmaşıklığını anlamak hayati öneme sahiptir. Eğer uzun ömür beklentisi yaşlanan bir toplumun “motoru” ise, düşük doğum oranı “hızlandırıcı” ve iç göç de “trafo” olarak görülebilir. Yaşlanma, ekonomi, kültür ve hatta kalkınma stratejileri dahil farklı alanları etkileyecektir. Bu yüzden Çin’in gerçeklerine uygun uzun dönemli kapsamlı politikalar belirlemesi gerekir.

Dahası, Çin yaklaşık 900 milyonluk emek gücüne sahip olduğu için yakın gelecekte bir emek kıtlığı ile karşılaşmayacak. Emek piyasasındaki büyük bir sorun arz ve talep arasındaki dengesizliktir. Sayısallaşma ve otomasyonun hızlı gelişmesiyle birlikte, çalışma tarzı, kanalları, standartları ve elde edilen gelirin hepsi dönüşüm geçirdi. Birçok insan emeklilikten sonra da çalışabilir.

ESNEK EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DÖRT FAYDASI VAR

Bu nedenle, Çin daha esnek bir emeklilik sistemi kurabilir. Örneğin, Çin’de erkekler için mevcut emeklilik yaşı 60, ama hükümet insanların durumlarına bağlı olarak en erken 45, en geç 75 yaşında emekli olmalarına izin veriyor. Daha esnek bir emeklilik sisteminin dört faydası vardır.

İlki, böyle bir sistem sosyal güvenlik sisteminin insanların geçim şartlarını sağlamasını garanti eder. Emeklilik ve emekli maaşı fonları emeklilikten sonraki temel yaşam desteklerini garanti eder. Bu ayrıca toplumsal ortamın istikrara kavuşmasına yardım eder ve genç insanların emeklilik primi ödemekten çekinmelerini telafi eder.

İkincisi, böyle bir sistem emeklilik fon sisteminin üzerindeki baskıları hafifletmek için yeni seçenekler sunar. Bir kişi ne kadar erken emekli olursa, o kadar az emekli maaşı alır. Böylece, esnek emeklilik, emeklilik fonları üzerine daha fazla finansal baskı getirmez.

Üçüncüsü, aile fonksiyonunu yeniden sağlar. Erken emekli olan insanlar evdeki yaşlıların ve çocuklarını bakımını üstlenebilir. Yaşlı bakımı ve bakım hizmetleri ne kadar gelişirse gelişsin, bular çocukları büyütmek ve yaşlıların bakımında ailenin rolünün yerini alamaz.

Dördüncüsü, emekli olanlar bir eğitimden sonra tekrar istihdam edilebilir. Japonya yaşlı vatandaşlarını yeniden iş piyasasına katılmaya teşvik etmenin yollarını buldu, bunlar arasında bedava eğitim, vergi ayrıcalıkları ve sübvansiyon ödemeleri var. Çin kendi gerçekliğine uygun olarak ve ekonomisi ile toplumuna daha iyi hizmet etmek için, emeklilik sistemini düzeltebilir.