Fas’ta hüküm süren ilk İslam hanedanı İdrisilerin başkenti Zerhun, kültürel yapıları ve ihtişamlı tarihiyle adeta unutulmayı reddediyor.

Fas’ın kuzeyinde Fes-Meknes arasında yer alan şehir, adını ülke tarihinde iz bırakan İdrisilerin kurucu lideri Mevlay İdris Zerhun’dan alıyor. Mevlay İdris tarafından bir dağın eteğinde iki tepeye kurulan şehrin yakınlarında Volubilis antik kentinin kalıntıları bulunuyor. Mevlay İdris’in mezarı da Zerhun’un merkezinde yer alıyor.

Şehrin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’ne girmesi ve önemli turizm duraklarından biri olması hedefleniyor.

ZERHUN’UN KURULUŞU

Zerhun’un tarihi üzerine araştırmalar yapan Abdulhak el-Behl, geçmişten bugüne şehrin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şehrin kurucusu, ehlibeyit soyundan gelen Mevlay İdris’in Mekke yakınlarında 786 yılında meydana gelen Fah Savaşı’ndan sonra Mağrip’e göç ettiğini aktaran Behl, burada dönemin en büyük Amazig (Berberi) kabilesi Evrebe’nin lideri Abdülhamid el-Evrebe tarafından sıcak bir şekilde karşılandığını söyledi.

İdris’in orduyu birleştirmek için Evrebe kabilesinin liderinin kızı “Lalla Kenza” ile evlendiğini kaydeden Behl, “Fas’ta modern devlet anlayışıyla kurulan ilk Arap İslam devletinin arkasında Mevlay İdris vardı ve ordunun başına geçerek tüm gücünü bu bölgede İslam dinine hizmet etmeye adadı.” dedi.