China Daily

Yedi merkezi hükümet dairesi, kısa süre önce kamuoyunun görüşünü almak için finansal ürünlerin internet üzerinden pazarlanmasına ilişkin bir yönetmelik yayımladı.

Merkezi makamlar, iki yıl önce de aynı türden bir duyuru yayımlayarak ilgili finansal işletme niteliklerini kazanmamış piyasa kuruluşlarının finansal işletme ile ilgili pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yürütmelerine izin verilmediğini taahhüt etmişti.

İnternetin gelişmesi, yeni medyanın yükselişi ve halkın yatırım ve varlık yönetimine olan talebinin artmasıyla birlikte; çeşitli finansal ürünlerin pazarlanması için yeni biçimler birbiri ardına ortaya çıktı. Bazı üçüncü taraf kurumlar, düzenlemeleri ihlal ederek abartılı ve hatta yanlış tanıtım yoluyla menkul kıymetler fonlarını ve varlık yönetimi ürünlerini halka tavsiye etmek için pazarlama fırsatını kullanıyor.

Yeni düzenleme, sadece mevcut düzenleyici sistemle etkin bir şekilde bağlantı kurmakla kalmıyor, aynı zamanda yasal sorumluluk, temel ilkeler ve nitelik gereklilikleri açısından özel gereklilikler de ortaya koyuyor.

Yönetmelik, özellikle üçüncü taraf internet platformlarının hâkim piyasa konumlarını kötüye kullanmayacağını, iş birlikçi davranışlara karşı ayrımcı ve münhasır önlemler uygulamayacağını ve finansal tüketicilerin finansal kuruluşlar aracılığıyla finansal iş sorgulamasını ve yürütmesini engelleyemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır.

DÜZENLEME FİNANSAL PİYASANIN DÜZENİNİ DAHA İYİ KORUYACAK

Düzenleme; özellikle banka dışı ödeme kuruluşlarının kredi, varlık yönetimi ve diğer finansal ürünleri pazarlamasının yasaklandığını vurguluyor. Aynı zamanda, finans kurumlarının bireyler adına veya imajına yönelik finansal ürünleri önermekten veya onaylamaktan kaçınmasını gerektiriyor. Düzenlemenin çıkarılması; finansal piyasa rekabet düzeninin korunmasına, haksız rekabet davranışının azaltılmasına, finansal ürünlerin pazarlanmasının standartlaştırılmasına, büyük ve küçük finansal kurumların sağlıklı gelişiminin desteklenmesine yardımcı olabilir.

Finansal kurumların dijital dönüşümlerini hızlandırabilmeleri, reel ekonomiye ve halka daha iyi hizmet edebilmeleri için mevzuata sıkı sıkıya uymaları ve öz disiplinlerini güçlendirmeleri gerekmektedir. Düzenleme; finansal ürünlerin çevrim içi pazarlanmasındaki kaosu frenleyecek, finansal piyasanın düzenini daha iyi koruyacak ve finansal tüketicilerin meşru hak ile çıkarlarını koruyacaktır.