China Daily

Çin, hane halkı tüketimini teşvik etmede mali politikanın rolünü tam anlamıyla kavramalıdır.

Tüketim, 2021’de Çin’in ekonomik büyümesine yüzde 65,4 katkıda bulundu. Gençlerin konut, araba ve beyaz eşya satın alma taleplerinin yanı sıra yaşlıların ileriki yıllarda kaliteli yaşam taleplerini karşılamak için finans kurumları daha kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmalıdır. Kredi politikalarını ayarlamalı, tüketim kredilerinin ölçeğini ve oranını uygun şekilde artırmalı ve tüketim kredisini desteklemek adına daha fazla fon yönlendirmeleri için bireysel tüketim işletmelerine daha fazla teşvik vermelidir.

Çin’de yaklaşık 200 milyon esnek işçi olmasına rağmen geleneksel tüketici kredisi sistemi; sabit bir mesleği, işi ve geliri olmayanları kapsamamaktadır. Büyük meblağlı tüketim kredisi genellikle esnek işçileri dışlayan bir konut ipoteğine sahip olmayı gerektirir. Ticari bankalar; değişen istihdam piyasasına uyum sağlayarak kredi yönetim sistemlerini revize etmeli, hedefli tüketici kredisi ürünleri sağlamalı ve esnek istihdam özelliklerine dayalı olarak tüketici finansmanı ürünlerinin kapsamını genişletmelidir.

YAZILIM ALTYAPILARI GÜÇLENDİRİLMELİ

Ülke, Fintech’in güçlendirilmesini sağlamalı ve tüketici finansal ürünlerinin risk yönetim mekanizmasını iyileştirmelidir. İşletmelerle karşılaştırıldığında bireysel kredi riski daha fazladır. Bu nedenle finansal kurumlar, tüketici kredisi geliştirirken riskleri kontrol etmek için sadece konut ipoteğine güvenmemelidir. Finansal ve finansal olmayan faktörleri kapsamlı bir şekilde dikkate almalı; sabit meslek, ikamet ve gelir gibi kredi koşullarını gevşetmeli; daha bilimsel bir tüketici kredisi risk değerlendirme modeli oluşturmalı ve kontrol edilebilir riskler öncülüğünde tüketici kredisi ölçeğini genişletmelidir.

 

Finansal tüketicilerin hak ile menfaatlerinin daha iyi korunması ve finansal tüketim için avantajlı bir ortam yaratılması için ödeme ile takas, veri yönetimi ve teknik sistemler gibi finansal donanım altyapılarının yanı sıra finansal etik ve finansal standartlar gibi yazılım altyapılarının da güçlendirilmesi gerekmektedir.