G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısının sonuç bildirisinde, G20 ülkelerinin, Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) gerekli reformun yapılabilmesi için örgütün tüm üyeleriyle aktif ve yapıcı bir şekilde çalışma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Türkiye’nin de dâhil olduğu G20 ülkelerinin ticaret ve yatırım bakanlarının, G20 Dönem Başkanı İtalya’nın Sorrento kentinde yaptığı toplantı, ortak bildirinin kabulüyle sona erdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, düzenlediği basın toplantısında, toplantıların verimli geçtiğini dile getirerek, “Sorrento Bildirisi’ni onayladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mesajımız net; ticaret, insanlar için daha iyi bir geleceği garanti etmelidir.” dedi.

Di Maio, DTÖ’nün düzgün işlemesinin, ticaretin düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi ve ekonomik büyümeye katkıda bulunması için önemli olduğunu ifade ederek, “Dünya ekonomisi değişti ama Dünya Ticaret Örgütü’nün kuralları, ticaretin gerçekleri ve düzenlemeler arasındaki tutarsızlıklar değişmeden kaldı.” diye konuştu.

SONUÇ BİLDİRİSİ

Toplantının sonuç bildirisinde, bakanların, temelinde DTÖ’nün olduğu, ayrımcı olmayan, açık, adil, kapsayıcı, eşitlikçi, sürdürülebilir ve şeffaf, çok taraflı ticaret sistemini güçlendirmek üzere bir araya geldiği belirtildi. Bakanların bu hususta istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamını gerçekleştirme konusunda taahhütlerini yineledikleri ifade edildi.

Bildiride, G20 ülkelerinin, Covid-19 salgını sonrasında dayanıklı, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik toparlanmaya yönelik koordineli bir müdahaleyi teşvik ederek, Covid-19 salgınının uluslararası ticaret ve yatırım üzerindeki etkisini azaltma konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

DTÖ’nün geleceğine ilişkin Riyad Girişimi’ne atıf yapılan bildiride, “DTÖ’de gerekli reformun yapılabilmesi için DTÖ’nün tüm üyeleriyle aktif ve yapıcı bir şekilde çalışmaya kararlıyız.” denildi.

Bildiride salgının, güvenli ve etkili Covid-19 aşılarına, tedavi ve teşhis kitlerine küresel boyutta erişimin önemini gösterdiği dile getirilirken, Covid-19 karşısında dünya ticaretini ve yatırımını desteklemeye yönelik G20 eylemlerinin uygulanacağı vurgulandı.