G7 ülkelerinin maliye bakanları, çok uluslu şirketlerden alınacak en düşük işletme vergisine dair bir anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, her çok uluslu şirketten en az yüzde 15’lik işletme vergisi, genel merkezinin bulunduğu ülkenin kriterlerine bakılmadan, kâr etmesi şartıyla her işletmeden yüzde 20 oranda kâr vergisi alınacak.

G7 ülkeleri anlaşmanın ayrıntıları için çalışmalar sürdürüyor, ancak bunların G20 ve OECD kapsamında ele alınması gerekiyor.

Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Fransa’nın maliye bakanları, anlaşmaya temkinli iyimser yaklaştıklarını ifade ederek, Çin’den destek almanın önemini vurguladılar.

Anlaşmanın küresel çapta yaygınlaştırılması için çok taraflı çerçevedeki 135 ülkenin desteği şart. Kıbrıs Cumhuriyeti ve Macaristan gibi ülkelerdeki işletme vergisi anlaşmadan düşük.

Çin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Araştırma Enstitüsü’nden He Weiwen, G7 toplantısında varılan en düşük işletme vergisi anlaşmasının Çin’in yararına olacağını, Çin’in vergi gelirinin yanı sıra, teknoloji işletmelerine yönelik denetimi artırılabileceğini savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, 2017 yılında G20’nin talebi üzerine OECD’nin ekonomik dijitalleşmeye yönelik vergi taslağı hazırlamaya başladığını ve Çin’in bu süreçte aktif rol oynadığını belirtmişti.