China Daily / Yang Wanli

Gıda yetkilileri geçen hafta cuma günü Çin’in yıllık tahıl üretiminin gelecek beş yılda 650 milyon tonun altında olmayacağını ve ülkenin gıda güvenliğinin ilk kez beş yıllık planda taslak halinde belirlendiğini açıkladılar.

Ulusal Gıda ve Stratejik Rezerv İdaresi Başkan Yardımcısı Liang Yan, düzenlediği basın toplantısında, “Çin’in gıda üretimi istikrarlı bir şekilde düzeldi. Geçen yıl, 17. yıl arka arkaya bereketli bir hasat mevsimi gördük. Son altı yılda yıllık tahıl üretimimiz 650 milyon tonu geçti.” dedi.

Liang, “kapsamlı gıda üretimi kapasitesinin”, ülkenin 14. Beş Yıllık Planı’nda taslak halinde yer aldığını, bunun merkezi hükümetin gıda güvenliğini sağlamadaki kararlılığını gösterdiğini söyledi. Bu taslak, üretimden satın almaya, depolamaya, işlemeye ve satışa kadar tahıl için tüm endüstriyel zincirin geliştirilmesinin de arasında bulunduğu gıda güvenliği stratejisinin uygulanmasına dair özel düzenlemeleri kapsıyor. Çin’in aynı zamanda gıda güvenliği yasaları planladığı vurgulandı.  

Taslak, ayrıca tarımın ve kırsal kesimin gelişmesine öncelik verecek. Taslakta, ulusal gıda güvenliği üretim alanlarının yapılması ve yüksek kalite tahıl için pilot bölgelerin genişletilmesi gerektiğine işaret edildi.

Liang, “Çin piyasasında gıda arzı genel olarak iyidir ve tahıl rezervleri nispeten yüksek seviyelerde devam etmektedir. Covid-19 salgını sırasında bile Çin’de gıda piyasası ve arzı istikrarlı kalmayı sürdürdü.” diye konuştu.

Çin’de, gıda güvenliği için önemli bir gösterge olan kişi başına tahıl stokunun, 400 kilogram olan uluslararası ortalamanın epeyce üzerinde 470 kilogram olduğuna dikkati çeken Liang, “Fakat mevcut uluslararası durum kapsamlı ve köklü değişikliklerden geçtiği için gıda güvenliği konusunda dikkatli olmalıyız.” ifadesini kullandı.

ÇİN, GIDA GÜVENLİĞİ YASALARI PLANLIYOR

Artan gıda talebine rağmen, tarıma elverişli arazi ve su kaynaklarının dünya çapında sınırlı olduğunu ve gıda arzının doğal felaketler nedeniyle belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirten Liang, ülkenin yıllık gıda üretimini sürdürmenin yanı sıra gıda rezervi güvenliğinin önemini ve gelecek beş yılda gıda işleme ve satışının güvenliğinin altını çizdi.

Liang, “İlgili tesisleri iyileştirmeli ve tüm gıda üretimi zincirinin yeşil ve sürdürülebilir gelişmesini amaçlayan, ülkenin gıda güvenliğini daha fazla garanti etmek amacıyla endüstriyel desteğe daha güçlü bir rol vermeliyiz.” dedi.

Ulusal Gıda ve Stratejik Rezerv İdaresi’nin tahıl rezervleri başkanı Qin Yuyun da basın toplantısında, pirinç ve buğday gibi önemli tahıl çeşitleri rezervlerinin bir yıldan fazla süreyle talebi karşılayabileceğine işaret etti.

Otuz altı büyük ve orta ölçekli kentin, tükenmiş tahıl ve petrol ürünlerinin tedarikinin 15 günden fazla karşılanmasının sağlanabileceğini söyleyen Qin, Çin’in ayrıca, 5 bin 448 gıda işleme tesisi, 2 bin 777 lojistik merkez ve 43 bin 573 acil tedarik istasyonuyla acil durum gıda ağını oluşturduğunu da vurguladı.

Qin, Çin’in en son gıda piyasası bilgilerini sağlayan ve politika geliştirmede rehberlik etmeye yardımcı olan bin 72 adet eyalet seviyesinde ve 9 bin 206 adet bölgesel seviyede gözetim merkezleri kurduğunu da sözlerine ekledi.