Türk Oftalmoloji Derneği, dünyadaki vakalardan alınan bilgiler çerçevesinde hastalardaki Covid-19 ve göz sağlığı arasındaki ilişkinin yakından araştırıldığını ve takip edildiğini, göz damarlarında meydana gelen tıkanıklığın koronavirüs belirtisi olabileceğini duyurdu.

Dernek Oküler Enfeksiyon Birimi Başkanı Dr. Ulviye Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar Covid-19 hastaları arasında göz hastalıklarını birinci dereceden ilgilendiren bir vakaya rastlanmamasına rağmen gözlerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Göz dokuları yoluyla viral bulaşın kesin kanıtlanamamış olmasına rağmen havadaki viral partiküllere ve el temasına doğrudan maruz kalan geniş yüzey alanı olmasının önemine işaret eden Yiğit, şöyle devam etti:

“Gözün ön yüzeyi virüs için bir giriş noktasıdır. Ancak göz zarı ve gözyaşı örneklerinin çoğunda virüsün saptanamayışı gözün Covid-19’a karşı bağışık olabileceğini düşündürüyor. Gözyaşının içerdiği savunma sistemleri, göz tutulumunun az görülme olasılığını güçlendiriyor. Bilimsel yayınlarda en sık görülen göz bulgusu olmasına rağmen, hastalık birlikteliğinde tek veya çift taraflı göz kızarıklığı ve kanlanma (viral konjonktivit) görülme oranının yüzde 1 ila 6 arasında değişmesi böyle açıklanabiliyor. Korona vakalarındaki diğer bulgular ise sulanma veya hafif çapaklanma, ışığa hassasiyet, ağrı, kuru göz olarak görülüyor.”

Yiğit, dünyadaki Covid-19’la bağlantılı vakaları yakından takip ettiklerini ve virüsün göz hastalıklarına olan etkisini tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.