China Daily

İç pazarı ve çifte dolaşım geliştirme paradigmasını güçlendirmek için iç talebin nasıl artırılacağı, bu yılki Ulusal Halk Kongresi (NPC) ve Çin Halk Siyaseti Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komitesi’nin yıllık oturumlarının önemli bir tartışma konusudur.

NPC’ye revizyon için sunulan 2035’e Doğru Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma ile Uzun Vadeli Hedefler için 14. Beş Yıllık Planı’nın (2021-25) bir bölümünde, Çin’in güçlü bir iç pazar inşa edeceği ve yeni kalkınma paradigmasını hızlandıracağı vurgulanıyor.

Başbakan Li Keqiang’ın üst düzey yasama meclisine sunduğu Hükümet Çalışma Raporu, ülkenin iç talebi genişletmek için önlemler almaya devam edeceğini söylüyor.

Çifte dolaşım kalkınma paradigması altında, iç talep Çin’in ekonomik büyümesinde giderek daha önemli bir rol oynayacaktır. 14. Beş Yıllık Plan, özellikle kırsal alanlarda yeni tüketim türlerini teşvik etmek ve hizmet tüketimini artırmak için bir yol haritası ortaya koymaktadır. Ülke, geniş iç pazarının büyük bir potansiyele sahip olduğu göz önüne alındığında, güçlü, sürdürülebilir kalkınma için sağlam bir temel oluşturmak üzere tüketimi yükseltmeli ve yeni tüketim büyüme alanlarını teşvik etme ile genişletme çabalarını hızlandırmalıdır.

KIRSAL TÜKETİM TALEBİ YURT İÇİ DOLAŞIMI ARTIRAN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN BİRİ

Yeni koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında çevrim içi alışveriş, eğitim, evden çalışma, teletıp, eğlence ve sosyal ağ ve benzerleri tüketimi teşvik eden önemli güçler haline geldi. Ülke, yeni tüketim modelleri geliştirmek için önlemler almaya devam etmeli ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmek için gelişimin önündeki engelleri kaldırmalıdır.

Kırsal tüketim talebinin yurt içi dolaşımı artıran önemli faktörlerden biri olduğu düşünüldüğünde, hükümetin genel iç talebi artırmak için kırsal tüketimi artırmaya yönelik çaba sarf etmesi gerekmektedir. Tarım endüstrisinin yapısının reformunu hızlandırmalı ve çiftçilerin gelirlerini artırmak için sanayileşmiş ve büyük ölçekli tarım operasyonlarını teşvik etmelidir. Aynı zamanda, kırsal ürün ve hizmetlerin standardizasyonunu, dijitalleşmesini ve sanayileşmesini teşvik etmek için kırsal altyapı inşaatı güçlendirilmelidir.

Sağlam bir iş ortamı, iç talep potansiyelini açığa çıkarmaya yardımcı olur. Hükümetin, iç talebi daha da genişletmek ve iş ortamını iyileştirmek için daha hedefli ve yenilikçi önlemler alması gerekiyor.