CGTN / Li Yun

Güçlü bir ülke kurmak için Çin güçlü bir ordu kurmalı ve ulusal güvenlik güçlü bir orduya bağlıdır. Bu, Afyon Savaşı’ndan bu yana 180 yıldan fazla bir süredir Çin ulusunun tarihten özetleyerek çıkardığı bir sonuçtur.

Afyon Savaşı’ndan 1894-1895 Çin-Japon Savaşı’na, Sekiz Güçlü Müttefik Kuvvetleri’nin (Uluslararası Temsilcilikler Kuşatması) Çin İstilası Savaşı’na kadar geçen tarihte, Çin askeri gücü zayıf olduğu için, askerler ve siviller kanlı savaşlarda cesurca savaşsalar bile sonunda başarısız oldular. 

Tarih ile gerçek, bir ülkenin kaderinin ve ulusun modernizasyonunun her zaman ordunun güçlü olmasıyla ilgili olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Bu yüzden ulusal savunmayı kurmak, güçlendirmek ve güçlü bir orduya sahip olmak daima Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) amacı olmuştur.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana farklı dış baskılara karşı koyması ve ülkenin bağımsızlığını, özerkliğini, güvenliğini ve itibarını koruması kesinlikle ÇKP’nin ulusal savunma inşasına büyük önem vermesindendir. Tarih, Çin halkının özgürlüğü ve kurtuluşunun kahraman halkının silahlı kuvvetlere bağlılığını derinlemesine göstermiştir. Bu nedenle, Çin ulusunun büyük modernizasyonunu ve Çin halkının daha iyi bir yaşam sağlamasını gerçekleştirmek için halkın birinci sınıf silahlı kuvvetleri inşa etmesini hızlandırması gerekiyor. 

Orduyu güçlendirmenin en temel yolu her zaman Parti’nin ordu üzerindeki mutlak liderliğini sağlamaktan geçiyor. Bu, Çin tarihindeki eski orduların hepsinden tamamen farklı olan halkın silahlı kuvvetlerinin siyasi karakteristiği ve temel avantajıdır. Son 100 yılda binlerce devrimci asker Parti’yi dinleme ile takip etme konusunda kararlıydı ve engeller karşısında daha fazla ayağa kalktı ve zorluklar arasında cesaretle ileriye hareket etti. Sonunda yıkılamayan, fethedilemeyen veya yenilmeyen halkın ordusunu yarattılar. Parti’nin liderliği altında halkın silahlı kuvvetleri Çin halkı ve Çin ulusunun kaderiyle yakından ilgilidir. İster geçmişte, ister şimdi ve isterse gelecekte olsun, Parti’nin ordu üzerindeki mutlak liderliği her zaman halkın silahlı kuvvetlerinin temeli ve ruhu oldu. Halk Kurtuluş Ordusu her zaman Parti’nin ve halkın ordusu olacak.

AKILLI ORDUNUN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAK

Geleceğe bakıldığında, güçlü bir orduyu ülkenin gücünü desteklemek ve ulusal güvenliği korumada kullanmak için bir kriz ve tehlike duygusunu tespit etmek gerekir. Şu anda dünya bir yüzyılda görülmemiş önemli değişikliklerden geçiyor ve Covid-19 salgını uluslararası stratejik ortamda derin bir etkiye sahip oldu. Çin’in güvenliğinde istikrarsızlaştırıcı unsurlar ve belirsizlikler artıyor. Bir yüzyıldan fazla geriye bakıldığında, ulusal savunma ve ordu inşası ulusal güvenliğin güçlü desteğidir. Güçlü bir ordu ve sağlam bir ulusal savunma olmaksızın, Çin rüyasının gerçek olması zor olacak ve barışçıl kalkınma için bir garanti olmayacak. Ulusal güvenliği korumak için askeri araçlar her zaman son çaredir. 

Ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin modernleşme süreci ulusal modernizasyon süreciyle uyumlu olmalıdır. Çin’in askeri kapasitesi Çin halkının büyük modernizasyonunun stratejik ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Bu amaçla, Halk kurtuluş Ordusu Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in orduyu güçlendirme düşüncesini kapsamlı bir şekilde uygulamaya, yeni bir dönem için stratejik askeri rehberi hayata geçirmeye ve Parti’nin halkın ordusu üzerindeki mutlak liderliğini muhafaza etmeye devam edecek.

Halkın silahlı güçleri orduyu Çin tarzında güçlendirmeye ve siyasi birikim, reform, bilim, teknoloji, yetenek ve hukuk yoluyla güçlü bir orduyu inşa etmeyi kapsamlı biçimde desteklemeye devam edecektir. Halkın silahlı kuvvetleri, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını daha güçlü yetenekler ve daha güvenilir araçlarla korumak amacıyla birinci sınıf güç haline gelmek için askeri teorinin, organizasyon yapısının, askeri personelin, silahlar ve teçhizatın modernleşmesini hızla ilerletecektir.

Çin’in yeni dönemde ulusal savunmasını ve ordusunu güçlendirmek için Xi Jinping’in orduyu kapsamlı şekilde güçlendirme düşüncesini uygulamak, Xi Jinping’in askeri strateji konusundaki düşüncesini etraflıca yerine getirmek, silahlı kuvvetlerin siyasi bağlılığını genişletmeye devam etmek, teknoloji ve reform yoluyla onları güçlendirmek, yasalara uygun şekilde yönetmek, savaşmak ve kazanmak için kapasitesine odaklanmak zorunludur. 

Mekanizasyon ve enformasyonun bütünleşmiş gelişimini ilerletmek, akıllı ordunun gelişimini hızlandırmak, Çin karakterli modern askeri güç yapısı yaratmak, Çin özelliklerine sahip sosyalist askeri kurumları ilerletmek, geliştirmek ve yeni dönemde misyon ile görevleri yerine getirmede kapasiteleri sürekli olarak geliştirmek için çaba gösterilecektir.