CGTN / He Weiwen

Çin Merkez Bankası (PBOC), Çin’in bu yılın ilk çeyreğinde ülkenin reel ekonomisine kredi ve borç desteğini önemli oranda artırdığını bildirdi.

PBOC’nin 12 Nisan’da açıkladığı 2021 yılı ilk çeyreği Çeyrek Finansal İstatistik verileri, tüm toplumun toplam finansmanının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıl aynı çeyrekle karşılaştırıldığında 873 milyar yuan azalışla, 10.24 trilyon yuana olduğunu gösterdi. 

Bununla birlikte, reel ekonomiye verilen finansman aynı çeyrekte bir yıl önceye göre 658,9 milyar artışla 7,91 trilyon yuana çıktı. Bu, geçen yıl ilk çeyreğe göre yüzde 12 artışla toplam sosyal finansmanın yüzde 77,3’ünü oluşturdu. Diğer bir ifadeyle, toplam finansal kaynakların dörtte üçünden fazlası reel ekonomiye gitti. 

Son eğilim, reel ekonomiye artan önemin açık bir işaretidir, geçmişte finansmanın finansmanı, para için para modelinde temel bir değişiklik, dolayısıyla reel ekonomi pahasına finansal balonlar yaratma eğilimindedir.

Reel ekonomi için artan finansal kaynaklar, bu dönemde ikincisini kaldırmıştır. Ulusal İstatistik Bürosu’na (NBS) göre, Ocak-Şubat 2021 döneminde, Çin’in ölçek üstü sanayi üretimi katma değeri 2020 yılı aynı dönemine nazaran yüzde 35,1 ve Covid-19 salgını öncesi en yüksek seviye olan 2019 birinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında yüzde 16,9 oranında yükseldi. İleri teknoloji ve ekipman sektörleri olağanüstü performans göstererek, sırasıyla bir yıl önceye göre yüzde 59,9 ve yüzde 49,2 oranında arttı.

Sanayi üretimi katma değerinin hızlı yükselişiyle, sanayi sektörünün toplam karı iki kattan fazla artarak, bir yıl önceye göre yüzde 179 oranında yükselişle 1,11 trilyon dolar oldu.

Farklı finansal destek ve kolaylaştırma önlemleri ihracatta hızlı bir yükselişe yardımcı oldu. Karşılığında ihracattaki artış sanayi üretimini artırdı ve karlılığı önemli ölçüde iyileştirdi.

Sabit yatırım ve tüketimde de finansal destekte artış meydana geldi. Ocak-Şubat 2021 döneminde, sabit yatırım bir önceki yıla göre yüzde 35 ve 2019 yılı aynı döneme göre de yüzde 3,5 oranında artış kaydetti. Covid-19 salgını sırasında 2020 yılının ilk iki ayıyla karşılaştırıldığında, emtia perakende satışları yüzde 30,7 ve yiyecek-içecek hizmeti yüzde 68,9 oranında yükseldi.

SON EĞİLİM, REEL EKONOMİYE ARTAN ÖNEMİN AÇIK BİR İŞARETİ

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, 19. ÇKP Ulusal Kongresi’nden bu yana reel ekonomiyi, ekonomi politikasında en önemli öncelik haline getirdi. Xi, sürekli olarak reel ekonominin bir ulusun can damarı olduğuna işaret etti. Merkezi Ekonomi Çalışma Konferansı geçen yıl Çin’in, sermayenin gelişigüzel genişlemesinden kaçınması ve sistemik finansal riskleri önlemesi gerektiğini açıklığa kavuşturdu.

Renminbideki toplam banka tasarrufları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 284,4 milyar dolardan fazla artışla 8,35 trilyon yuan’a yükseldi. Bu, hem işletmeler hem de hanehalklarındaki genel sağlam duruma işaret ediyor. Bu dönemde, ticaret fazlasındaki yükselişin sonucu olarak yabancı ülke paralarındaki ödenmemiş tasarruflar bir yıl önceye göre yüzde 25’ten fazla artışla 956,8 milyar dolara ulaştı. 

Çin ekonomisi, 2021 yılının kalanı için güçlü yükselişini sürdürecek gibi görünürken, Uluslararası Para Fonu (IMF) son Dünya Ekonomik Görünümü raporunda Çin’in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) büyüme tahminini bu yıl için yüzde 8,4’e yukarı yönlü revize etti.

Bununla birlikte önemli dış güçlükler kalmaya devam ediyor. 2021 yılında yüzde 6 oranında büyümesi beklenen dünya ekonomisi, düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin daha da geride kalması ve ticaretteki gerginliklerin muhtemelen devam etmesiyle oldukça birbirinden ayrı ve belirsiz durumda bulunuyor.

Bu koşullar altında Çin, büyümesini sağlam şekilde güçlü bir reel ekonomiye dayandırmalı ve reel ekonomiye finansal destek sürmelidir.