Bu yıl Japonya’daki Fukuşima nükleer santral kazasının 10. yıldönümü. Japon hükümeti Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’ndeki kirletilmiş nükleer atık suyu okyanusa boşaltma kararı verdi. Uluslararası toplumundan büyük eleştiri ve tepki geldi.

14-16 Nisan’da 2021 Çin Nükleer Enerjinin Sürdürülebilir Kalkınması Forumu’nda birçok uzman konuyu ele aldı.

Çin Nükleer Enerji Endüstrisi Derneği Uzman Komitesi Direktörü Ye Qizhen, Fukuşima nükleer kazasının olası tehlikelere dikkat edilmediğinden ve olayın yavaş idare edilmesinden kaynaklandığını ve kazanın çevreye büyük radyoaktif kirlilik getirdiğini ifade etti.

Ye Qizhen, reaktör binasından sızan radyoaktif maddeler içeren büyük miktardaki suyun topraklara, su kaynaklarına ve yeraltı sulara yayılarak uzun vadeli çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti. Erimiş malzemelerin kapalı alana hatta fabrika binalarına düştüğünü ve su girerse bu malzemelerdeki katı maddelerin su kaynaklarına ve topraklara taşındığını dile getiren Ye Qizhen, santral çevresindeki sakinlerin acilen tahliye etmek ve hatta kalıcı olarak taşınmak zorunda kaldığını kaydetti.

Peki, Çin’de durum nasıldır? Çin fazla kömüre, az petrole ve daha az gaza sahiptir. Bu bağlamda nükleer enerji, karbon nötr hedefi, yeşil ve düşük karbon ve enerji güvenliğinin artırılması için büyük önem taşır. Güvenlik nükleer enerji gelişiminin can damarıdır. Bu yılki Hükümet Çalışma Raporu’nda nükleer enerjinin güvenliği temelinde aktif ve düzenli bir şekilde nükleer enerjinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Alınan verilere göre, Çin’in nükleer gücü yüksek seviyede güvenli operasyonda bulunmuştur ve hiçbir Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği’ne (INES) göre seviye 2 veya üzeri olay olmamıştır. Bunun yanı sıra Dünya Nükleer Güç Operatörleri Birliği (WANO) tarafından belirlenen göstergelere kıyasla, 2020 yılı sonu itibarıyla Çin’in ana kesiminde WANO bileşik endeksine sahip 47 nükleer güç ünitesinden 28’sinin kapsamlı indeksi 100 puandır. Bu sayı Çin’deki toplam nükleer güç ünitesi sayısının yüzde 60’ını ve dünyadaki toplam nükleer güç ünitesi sayısının üçte birini oluşturmuştur.

Bunun yanı sıra, Çin Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi, 13. Beş Yıllık Plan dönemi ve ardındaki dönemde nükleer güç üniteleri için güvenlik hedefini ortaya koymuştur. Yani reaktör çekirdeğinin hasar gördüğünde bile radyoaktivite ekili bir şekilde kontrol edilmeli ve çevre ve halk üzerinde kabul edilemez etkiler bırakılmamalıdır. Çinli uzman Ye Qizhen, Çin’in kendi imkanlarıyla geliştirdiği iki çeşit 3. nesil nükleer enerji teknolojisinin güvenlik açısından garanti edilmiş durumda olduğunu kaydetti.

Ayrıca Çin’in 4. nesil teknolojik özelliklere sahip yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör teknolojisi de olgunlaştırılıyor.