China Daily / Chi Fulin

Merkezi hükümetin stratejik hedefi, Hainan Serbest Ticaret Limanı’nı Çin’in yeni dönemde dışa açılmasının lideri yapmaktır. Bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olmak için, Hainan eyaletinin, kendisini bölgesel bir pazara dönüştürmek ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi ülkelerin ekonomik taleplerini karşılamak için Güneydoğu Asya ülkeleri ile iş birliği ve ilişkilerini genişletmelidir.

Karşıdan esen rüzgârlar ekonomik küreselleşme ve ekonomik toparlanma ile ortak kalkınmayı teşvik etme ihtiyacı tarafından karşılanırken, bölgesel bir pazarın kurulması, Hainan Serbest Ticaret Limanı ile 10 ASEAN üyesi ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği ile halktan halka ilişkilerin güçlenmesine yardım edecektir.

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) çıkarları ASEAN üzerinde birleştiği için iki ülkenin artan stratejik rekabeti nedeniyle Hainan, ASEAN’ın taleplerini karşılamak ve ülkenin stratejik hedefine ulaşmasına yardım etmek için bir serbest ticaret limanına dönüşme sürecini hızlandırmalıdır.

Çin’in büyük iç talebinin gelecek 10 yılda serbest bırakılması, ASEAN üye ülkelerin ekonomileri de dâhil küresel ekonomiye yeni bir canlılık katacaktır. ASEAN çoktan dinamik ve umut vadeden bir pazar haline geldi, çünkü 2014’ten 2019’a kadar ASEAN’ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılas’nın (GSİH) yıllık olarak ortalama yüzde 5 oranında büyüdü, bu büyüme küresel ortalama yüzde 2,9 ve Avrupa Birliği’nin (AB) yüzde 2,1’lik büyümesinden çok büyüktü.

ASEAN UMUT VADEDEN BİR PAZAR

ASEAN’ın GSYİH’nin 2030’da 6,6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor, bu da onu ABD, Çin ve AB’den sonra dünyanın 4. ekonomisi yapar. ASEAN’ın taleplerini karşılamak için Hainan’da bir bölgesel pazar kurmak adanın iç ve dış pazarları birbirine bağlayan önemli bir merkez ve transit noktası olarak benzersiz rolünü tümüyle oynamasını sağlamaktır. Hainan Adası, coğrafi özellikleri nedeniyle diğer Çin eyaletlerine göre küçük bir pazar, yüksel lojistik maliyetleri, eksik endüstriyel sistem ve zayıf kendi yeniden işleme kapasitesi dâhil bazı içsel zayıflıkları var.

Dolayısıyla, Çin’in kalkınmasında ASEAN pazarının sürekli büyüyen önemi dikkate alındığında, Hainan’ın en kısa zamanda kendisine insan ile sermaye akışını artırmak ve devlet desteği ile lojistik hizmetleri sektörünü genişletmenin yanı sıra ASEAN odaklı bölgesel bir pazar kurmak için önlemler almalıdır. Eğer Çin ile ASEAN arasındaki ticaret ve doğrudan yatırım hacminin yüzde 20 kadarı Hainan üzerinden gerçekleştirilirse, adaya mal ile sermaye akışı sırasıyla 140 milyar dolar ve 5 milyar dolara ulaşacaktır. Bu da sadece adanın ekonomisini önemli ölçüde güçlendirmeyecek, aynı zamanda ASEAN’ı Hainan Serbest Ticaret Limanının önemli bir ekonomik hinterlandı yapacaktır ve merkezleri Çin’deki ve yurt dışındaki girişimlerin işlerinin büyük kısmını değilse bile, bir kısmını adaya taşımasına yol açacaktır.

ASEAN odaklı bir bölgesel pazar kurmak için, Hainan bir gözü ASEAN’da olmak üzere tek taraflı ve çok taraflı turizm ekonomik iş birliği kurmak için ülkenin devasa turist tüketim piyasasının kaldıraç gücünü kullanmalıdır.

HAINAN DENİZ TURİZMİ İŞ BİRLİĞİNİ YÜRÜTMEDE LİDERLİĞİ ELE ALMALI

Yeni koronavirüs salgını etkin biçimde bütün dünyada kontrol altına alındıktan sonra, Hainan geniş ikili ve çok taraflı iş birliği ağları kurmak için, devlet desteği ile Malezya, Filipinler, Singapur, Vietnam ve Tayland gibi ASEAN ülkeleri ile gemi gezisi ve deniz parkları dâhil deniz turizmi iş birliğini yürütmede liderliği ele almalıdır.

Ayrıca, Hainan, turist tüketim sanayi tedarik zinciri kurmak için Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile koordinasyon sağlamak amacıyla merkezi hükümetin özel dışa açılma politikasından tam olarak yararlanmalıdır ki, böylece ülke içi ve bölgedeki ASEAN turistleri için ileri teknoloji ürünü duty-free alışverişin ana merkezi ve kültürel ve eğlence merkezi haline gelebilsin.

Hainan ayrıca, tropik tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, korunması ve ihracı için Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasının yarattığı fırsatlardan yararlanmalı ve ASEAN üyesi ülkelere hizmet etmek için bir ticaret piyasası kurmak için dışa açılma politikalarını daha fazla kullanmalıdır.

Merkezi hükümetin düzenli sınır ötesi veri akışı gibi politikalarının avantajını kullanarak Hainan, ASEAN üyesi ülkelere sayısal telif hakkı onaylanması, değer biçme, ticaret, yerleşme ve teslimat, güvenlik garantisi, veri varlık yönetimi ve diğer hizmetler vermek için bir veri değişim piyasası kurma olasılığını araştırmalı ve daha açık bir sınır ötesi veri akışı politikası gütmelidir. Bunun yanı sıra, Hainan, Kuşak ve Yol ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış uluslararası bir sermaye piyasası kurmak için tercihli devlet politikalarının avantajlarını kullanmalıdır ve piyasayı en kısa zamanda işler hale getirmek için ilgili önlemleri uygulamaya koymalıdır.

Hainan, bunu yaparak, diğer ülkelerden, özellikle ASEAN üyesi ülkelerden yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimleri, adada dükkânlar açmak, yurt dışı yatırımlar için uygun kanallar yaratmak ve ASEAN üyesi ülkelerden gelenler dâhil yabancı girişimlerin yatırım ile finansman ihtiyaçlarına hizmet etmek için kendisine çekebilir.

Bu sadece iç ve dış finansal kurumların ve finansal yeteneklerin Hainan’da toplanmasına yol açabilir ve adayı finansal kurumların bölgesel merkezi bir üssü haline getirmeyecek, aynı zamanda adanın yeni sermaye piyasası işlem tarzlarını keşfetmesine yardım edecektir.