CRI Haber Merkezi / Xu Yanqing 

Çin’in başkenti Beijing’de bugün düzenlenen basın toplantısında, kısa süre önce yürürlüğe giren Hainan Serbest Ticaret Limanı Yasası’na dair ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Söz konusu yasa, Çin’in dışa açılmayı kararlılıkla genişleterek, ekonominin küreselleşmesini hızlandıracağına dair verdiği net bir mesaj olarak değerlendirildi.

Hainan’da serbest ticaret limanı oluşturulması, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in bizzat planladığı ve hız kazandırdığı başlıca reform ve dışa açılma tedbirlerinden biri. Covid-19 salgınının getirdiği olumsuz etkilere ve küreselleşme karşıtı güçlerin artmasına rağmen, Çin öngörülen tempoyu izlemeyi sürdürüyor, hız kesmeden ilgili çalışmalarını hızlandırıyor.

Hainan Serbest Ticaret Limanı İnşası Genel Planı’nın 1 Haziran 2020’de yayımlanmasıyla birlikte Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın inşası da kapsamlı bir şekilde başlatıldı. Verilere göre, 2020 yılında Hainan eyaletinde gerçekleştirilen mal ithalat ve ihracatı hacmi 93 milyar 510 milyon yuanı buldu. Aynı yıl, eyalette fiilen kullanılan yabancı sermaye miktarı 3 milyar doları aşarak, art arda 3 yıldır 2 kat attı. 2021 yılının ilk çeyreğinde eyalette fiilen kullanılan yabancı sermaye miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 kat artarak 560 milyon doları buldu.

Hainan Serbest Ticaret Limanı Yasası’nın hazırlanması, politik düzenlemelerin hukuki normlara dönüştürülmesi açısından da atılan önemli bir adım.

Sekiz bölüm ve 57 maddeden oluşan yasa, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ile kolaylaştırılması, maliye ve vergi sistemi, ekolojik çevrenin korunması, endüstriyel gelişme ve personel desteği gibi alanları kapsamasıyla Hainan’ın yüksek seviyeli dışa açılmasına ilkesel ve temel hukuki teminat sağlıyor.

Ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması, Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın inşasında ağırlık verilen noktalar. Söz konusu yasada bununla ilgili özel maddeler de yer alıyor. Örneğin, mal ticareti alanında, yasaklı mal ve ürünler listesindekiler hariç tüm mal ve ürünler, farklı ülkeler ile Hainan arasında karşılıklı olarak serbest giriş çıkışa tabi olacak.

Hizmet ticareti konusunda da negatif listeye yönelik yönetim sisteminin oluşturulması gerekliliği vurgulandı. Yatırım konusunda ise son derece basit onay prosedürleri getirileceğinin, yatırımları ilerletme ve koruma sisteminin iyileştirileceğinin ve yabancı sermayenin piyasaya girişini kolaylaştıracak özel negatif liste uygulanacağının altı çizildi.

En elverişli iş ortamı, hukukun üstünlüğüne dayalı bir iş ortamıdır. Hainan Serbest Ticaret Limanı Yasası’nın onaylanmasıyla birlikte daha cazip bir iş ortamı yaratılmasının yanında, yabancı sermayeli şirketlerin Hainan’daki faaliyetlerini uzun vadeli olarak genişletme yönündeki kararlılık ve güvenleri artırılacak. Bu sayede, şirketler daha fazla yatırım fırsatı ve kazanç elde edecek.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta da dışa açılma genişletilirken, olası risklerin önlenmesinin taşıdığı büyük önem. Hainan Serbest Ticaret Limanı Yasası’nın 55. maddesinde, riskler karşısında erken uyarı ve önleme sistemi oluşturularak büyük risklerin önlenmesi gerektiği belirtildi. Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi, Çin’in kurumsal olarak dışa açılmada önemli bir adım attığı anlamına da geliyor.

Planlamalara göre, Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın 2025’e kadar yurt içinde birinci sınıf bir iş ortamına kavuşurken, 2035 itibarıyla daha da optimize edilmesi bekleniyor.

Dolayısıyla hukukun üstlüğüne dayalı bir istikamette süren Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın inşası yolunda belirlenen hedeflere istikrarlı bir şekilde ulaşılacağını öngörmek yanlış olmaz. Bu da tüm dünyaya önemli bir mesaj veriyor; Çin’in dışa açılma kapısı asla kapanmayacak, bilakis her geçen gün daha da açılacak ve tüm dünya Çin’in kalkınması sayesinde daha fazla kalkınma fırsatına kavuşacak.