China Daily / Zhao Zhouyang

Demokrasinin özü bir ülkenin efendileri olmak için insanların gücü kullanmasıdır. Sağlam ve sağlıklı bir demokrasi bireylerin serbest gelişimi ile insanların bir bütün olarak genel çıkarları arasındaki doğru dengeyi kurmaktır, yani demokrasi bireysel özgürlükler ile ulusal bütünleşmeyi dengelemek zorundadır.

Batı demokrasisi, Batı toplumunun gelişiminin ürünü ve Batı “özgürlük ile demokrasi” teorisinin temeli olan bireyler ve bireylerin özgürlüğü üzerine odaklanır.

Buna karşın, Çin’in halk demokrasisi, aksine, halktan gelen devlet gücünü vurgular ve bir bütün olarak halk tarafından kontrol edilir. Bu ayrıca halk demokrasisinin özünde bulunan misyonu ile insanların özgür ve her yönden gelişmesini desteklemenin yanı sıra bireysel haklarını korur ve saygı duyar.

Uzun bir keşif ve pratik döneminden sonra, halk demokrasisi Çin’de görece tam bir değer, kurumsal ve örgütsel sistemleri kurdu. Halk demokrasisinin hedefi bireysel özgürlüğünü garanti altına almak olduğu için, halkın güç sahibi kılınması ve ülkenin kapsamlı modernizasyonu, siyasi gelişme dünyanın geri kalanı için büyük öneme sahip olacaktır.

ÇİN’İN “HALK DEMOKRASİSİ” HALKTAN GELEN DEVLET GÜCÜNÜ VURGULAR

Halk demokrasisini uygulayan Çin gibi bir ülke, bu yüzyılın ortalarında orta düzey bir gelişmiş ülke olma yolunda olmasına rağmen, halkın bütünlemesini gerçekleştirmek zorundadır, yani farklı bölgeleri, toplumsal grupları ve bireyleri tek bir bütün içinde birleştirmek zorundadır ki, insanlar gücü kullanabilsinler ve modernleşme sürecinde ülkenin efendileri haline gelebilsinler.

Batılı ülkelerin uyguladığı temsili demokrasideki “güçler ayrımı” ve “denge ve kontrol” ilkesinden farklı olarak Çin’in demokratik merkeziyetçiliği ulusal halk kongresi sisteminde tanık olunduğu üzere demokrasiden başlarken, merkeziyetçilik halk demokrasisinin hedeflerini gerçekleştirmek için sadece bir kurumsal düzenlemedir.

Demokratik merkeziyetçilik, halk demokrasisini, etkili bir siyasi sistemle karakterize edilen birlik sistemi yapar. Halkın ülkenin efendileri statüsünün etkin biçimde garanti eden demokratik merkeziyetçiliğin kurumsal düzenlemesine dayanan halk kongreleri sistemi, toplumun gelişmesinin kurumsal temelini atmıştır.

Demokratik merkeziyetçiliğin kurumsal düzenlemesine göre, halk kongrelerindeki temsilciler halk tarafından seçilir, halk bir bütün olarak halk kongreleri aracılığıyla iktidara sahip olur, kullanır ve halkın iktidarı kullanması halkın ortak iradesini yansıtır. Bu da halkın ortak iradesinin gerçekleştirilmesinin merkeziyetçiliğin ön şartı olduğu anlamına gelir. Bu merkeziyetçilik anarşiyi önler ve halkın ortak iradesinin gerçekleştirilmesini garanti altına alır ve halk demokrasisini gerçekleştirmeye daha uygundur.

HALK DEMOKRASİSİ HALK KONGRELERİ SİSTEMİNİN RUHUDUR

Batılı ülkeler, rekabetçi seçimleri bir ülkenin demokrasiye sahip olup olmadığını belirlemek adına kriter olarak gördüklerinden, birçok insan sosyalist ülkelerdeki halkın temsili organlarını birer incelemeden “onaylama mercii” olarak görür. Fakat, rekabetçi demokrasi demokrasinin tek biçimi olma iddiasında bulunamaz ve birçok cephedeki başarısızlığı bunun kanıtıdır.

Batılı parlamenterler genellikle doğrudan rekabetçi seçimlerle göreve gelirler. Ama seçimi kazanmak için, siyasi parti adayları, seçmenleri memnun etmek ve oylarını almak için değişik stratejiler ile yollar kullanır. Ve yeniden seçilmek için, milletvekilleri seçmenlere kur yapmak için genellikle sıradan insanların düşünemeyeceği kadar çok para ve zaman harcar, bu da sıradan insanların seçimlere katılmak için yeterli ekonomik güce ve zamana sahip olmaması demektir.

Bazı az gelişmiş ülkelerin Batı’dan rekabetçi demokrasiyi doğrudan ithal etmeleri siyasi kaosla, ülke içi karışıklarla ve/veya hatta komşu ülkelerle savaşla sonuçlandı. Bu bir ülkenin izleyeceği demokrasi biçiminin, ülkenin gerçek ekonomik ve toplumsal koşullarından ayrılamayacağını, diğer türlü ters tepebileceğini gösterir.

Halk demokrasisi, halk kongreleri sisteminin ruhudur ve Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) liderliği halk demokrasinin hedefini gerçekleştirmek için gereklidir.