China Daily / Wang Chao

2020, dünya için olağanüstü bir yıl oldu, özellikle Covid-19’un küresel ekonomi ve uluslararası topluma çıkardığı zorluklar nedeniyle. Karmaşık uluslararası durum karşısında, Çin her zaman olduğu gibi, insanlık için ortak bir geleceği olan bir toplum inşa etme vizyonunu destekledi, Çin tipi büyük ülke diplomasisini geliştirdi, salgına karşı küresel mücadeleyi güçlendirdi ve küresel barış ile kalkınmayı destekledi.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in söylediği gibi, “Dünya halkları arasında dostluk dünya barışı ile kalkınmasını desteklemenin temel bir gücü ve kazan-kazan iş birliğinin temel gereğidir.” Halktan halka diplomasi Çin’in, Çin halkı ile dünyanın geri kalanındaki halklar arasında, mutluluk ve kederi paylaşabilecekleri ve birbirlerine yardım edebilecekleri bir dostluk köprüsü kurmak için esnek ve farklı kanalları kullanan, genel diplomatik stratejisinin bir parçasıydı.

Çin bütün dünyadaki halklar arasında karşılıklı anlayış ile dostça ilişkileri desteklemeye devam etti ve halktan halka ilişkiler ile iş birliğini teşvik etme ve insanların genel çıkarlarına hizmet etme konusunda dikkate değer başarılar kazandı.

Küresel durumda salgından kaynaklanan değişiklikler karşısında, “ülke için dostlar kazanma” ilkesinin yönlendirdiği Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Enstitüsü (CPIFA) “ikinci kulvar diplomasisi” yürüttü, uluslararası toplumu Çin’in yeni koronavirüsü karşı mücadelesi hakkında bilgilendirmek için çevrim içi ve doğrudan çabalar gösterdi, küresel salgın karşıtı iş birliğini teşvik etti ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum kurulmasına katkıda bulundu.

Halktan halka diplomasi, güveni derinleştirerek ve ülkeler arasında yanlış anlamaları ortadan kaldırarak ve insanlar arasındaki dostluğu, devletten devlete ilişkilerin sağlam ve sürekli gelişmesi için olumlu bir güce dönüştürerek ve genel küresel istikrarı koruyarak, istikrara kavuşturucu bir rol oynadı.

XI JINPING’DEN KAZAN-KAZAN İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

Bazı ülkeler salgını siyasileştirmek ve Çin’i karalamak için her çabayı gösterdiğinden Beijing ülkenin ve Çin halkının meşru çıkarlarını koruyarak salgınla ilgili gerçekleri ve rakamları zamanında kamuoyuna açıkladı. Bugünün hızla değişen dünyasında, halktan halka diplomasi giderek, devletten devlete ilişkileri istikrara kavuşturmanın, farklı ülkelerin halkları arasında dostluklar kurmanın ve uygarlıklar arasında iş birliğini desteklemenin ve diyalog kurmanın önemli bir kanalı haline geldi.

Çin tipi sosyalizm ilkesi ve yeni dönemde Xi Jinping’in Diplomasi Düşüncesi’ne uygun olarak, Çin halktan halka diplomasiyi, dünya barışı ile kalkınmasını desteklemek için genel diplomatik ve ekonomik politikasının bir parçası olarak desteklemeye devam edecektir. Xi, “Salgın bize mutluluk ile kederi paylaşan birbirine bağlı küresel bir köyde yaşadığımızı ve ülkelerin yakından birbirine bağlı olduğunu ve insanlığın ortak bir kaderi paylaştığını hatırlattı.” dedi.

Buna uygun olarak, halktan halka diplomasi, “dostlar çemberini” genişletmek ve sürdürülebilir bir küresel kalkınmayı sağlamak için diğer ülkelerin halkları ile ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda iletişim ile ilişkileri güçlendirmek için farklı kanalları tümüyle kullanmalıdır.

Xi, bütün ülkeleri büyük aile kavramını ve kazan-kazan iş birliğini güçlendirmeye, ideolojik farklılıkları terk etmeye, “uygarlıklar arası çatışma” söyleminin tuzağını yenmeye, her ülkenin kendi kalkınma yolu ve modelini seçme hakkına saygı duymaya ve farklılığı küresel toplumsal ilerleme için tükenmeyen bir itici güç haline getirmeye çağırdı.

ÇİN’İN GERÇEK HİKÂYESİ DIŞ DÜNYAYA ANLATILACAK

Halktan halka diplomasi uygarlıklar arasında derin ilişkiler ile karşılıklı öğrenmenin ideolojik ve toplumsal temelini sağlıyor. Halktan halka diplomasi, halklar arasında bir dostluk köprüsü kurmak ve dünya barışını desteklemek için uygarlıklar arasında, farklılıklar ile çeşitliliklerine rağmen uyuşma ve kapsayıcılık isteyen ilişkiler ile diyaloğu destekleyebilir.

Xi, “Bugünün dünyasında, ekonomik küreselleşme eğilimi geri döndürülemez ve hiçbir ülke kapalı kapılar arkasında kalkınmaya çalışamaz. Çin uzun süredir dünya ekonomisi ve uluslararası sistemle derinden bütünleşmiştir.” dedi. Bu yeni kalkınma evresinde halktan halka diplomasi, Çin’in yerel bölgeleri ve işletmeleri ile diğer ülkelerin bölgeleri ve işletmeleri ile uluslararası kuruluşlar arasında dostluk kuracak ve iş birliğini güçlendirecek bir  diyalog için geniş bir platform oluşturabilir. Ayrıca, Çin’in her yönlü, çok düzeyli ve çeşitlenmiş dışa açılma ile iş birliği modelini güçlendirebilir.

Xi Jinping, Çin’in gerçek hikâyesini dış dünyaya anlatmanın ve dünyaya Çin’in hakiki, çok yönlü ve kapsamlı bir tablosunu sunmanın önemini vurguladı. Xi’nin düşüncesine uygun olarak, halktan halka diplomasi Çin’in hikâyesini dış dünyanın daha iyi anlayacağı ve inanacağı bir şekilde anlatıyor.

Dünyada giderek daha çok insan Çin yönetişimine ve Çin’in ekonomik kalkınma modeline çok ilgi duyuyor. Dolayısıyla, halktan halka demokrasi yoluyla, Çin, dünyanın ülkeyi anlamasını ve tanımasını artırmak ve iyileştirmek için geniş bir ilişki platformu kullanarak, kendisi hakkında daha canlı, çok yönlü hikâyeler sunmalıdır.