Uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci, 31 Aralık 2023’e ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, canlı omurgalı hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında korunmalarını ve hayvan refahı kurallarına uyulmasını güvence altına almak ve bu kapsamda yapılacak resmi kontrollerde uygulanacak esas ve usulleri belirliyor.

Değişikliğe göre, uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ile su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci 31 Aralık 2023 tarihine ertelendi.

Hayvan nakliyesinde kullanılan araçların GPS sistemiyle donatılmasına ilişkin geçiş süreci için de 31 Aralık 2023’e kadar süre tanındı.