China Daily

Hindistan hükümetinin pazartesi günü açıkladığı istatistiklere göre, Nisan 2020’den Mart 2021’e kadar Hindistan’ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) bir önceki mali yıla göre yüzde 7,3 azaldı. Daha önce hükümet Hindistan’ın GSYİH’nin yüzde 8 azalacağını tahmin etmişti. Bu ülkenin GSYİH’nin geçen mali yılda 2,6 trilyon dolar civarında olduğu, yani aynı dönemde Çin’in GSYİH’nin yaklaşık yüzde 20’si kadar olduğu anlamına geliyor.

Aslında, yeni Delhi Hindistan’ın durumunu daha iyi göstermek için 2015’te ve 2018’de istatistik yöntemini değiştirdi ve GSYİH hesaplaması için, üretim faktörlerinin maliyetleri yerine piyasa fiyatlarını temel aldı.

Üretim faktörlerine dayanarak GSYİH hesaplamak farklı sektörlerdeki değişiklikleri daha iyi gösterebilirken, piyasa fiyatlarına dayalı istatistik metodu daha önceki hesaplamalarda içerilmeyen birçok unsurun değerlendirileceği ve GSYİH hesaplamasına katılacağı anlamına gelir.

Daha önce istatistik kapsamına alınmayan ürünleri kapsama alarak hükümet toplam GSYİH’yi yükseltebilir. Örneğin, yeni istatistik metodunu kullanarak, Hindistan’daki büyük gecekondu bölgeleri, şimdi emlak mülkiyeti olarak ülkenin GSYİH’ye eklendi. Diğer değişiklik ise istatistik döneminin artık normal yıl değil de mali yıl olması. Bu hükümete seçim öncesi destek vermek için yapılan bir “siyasi tahrifattı.”

TEMEL POLİTİKA “YATIRIM ÇEKMEK İÇİN VERGİLERİ AZALTMAKTI”

2015 ve 2018’de istatistik metodunun değiştirilmesi ülkenin geçen birkaç yıldaki GSYİH’yi yüzde 5 ila yüzde 7 gibi yükselterek hemen sonuç verdi ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 2019’da yeniden seçilmesiyle sonuçlandı.

Bu sayede, 2019’da Hindistan GSYİH 2,9 trilyon dolara yükselince Fransa ve İngiltere’yi geride bıraktı ve dünyanın 5. büyük ekonomisi oldu.

Birçok kişinin Modi yönetiminin yeni istatistik yaklaşımını benimsemesinin siyasi bir manipülasyon olduğunu iddia etmesine şaşmamalı. Ama yeni istatistik modelini kullanarak bile, Hindistan’ın geçen yılki GSYİH tekrar dünyada 7. sıraya düştü ve İngiltere ve Fransa’nın gerisinde kaldı. Ve eski istatistik metodu kullanılmış olsaydı, Hindistan muhtemelen İtalya tarafından da geride bırakılacak ve geçen yıl dünya GSYİH sıralamasında 8.’liğe düşecekti.

Modi 2019’da Hindistan’ın GSYİH’yi 2025’ten önce 5 trilyon dolara ve 2032’de 10 trilyon dolara çıkarma sözü verdi. Bu 2019’daki abartılmış GSYİH temelinde ülkenin 2025’e kadar her yıl ortalama yüzde 8’den fazla büyümek zorunda olması anlamına geliyor.

Modi hükümetinin büyümeyi artırmak için temel politikası yatırım çekmek için vergileri azaltmaktı. Ancak patlayan salgın ve yabancı yatırımlarının büyük bir kaynağı olan Çin ile ilişkilerinin kötüleşmesi, Modi’nin iddialı hedeflerini artan oranda ulaşılamaz hale getirdi.