Global Times

Çin ve Hindistan geçen hafta pazar günü kolordu komutanları düzeyindeki görüşmelerin 13. turunu yaptı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Batı Cephesi Komutanlığı pazartesi sabahı erken saatlerde yayınladığı açıklamada, Çin’in sınır sorununu sakinleştirmek ve kolaylaştırmak için olağanüstü çaba gösterirken Hindistan’ın mantıksız ve gerçek olmayan taleplerinde ısrar ederek müzakereleri zorlaştırdığını belirtti. ÇHKO Batı Cephesi Komutanlığı açıklamasında ayrıca Çin’in egemenliğini savunma kararlılığının sarsılmaz olduğunu ve Çin’in Hindistan’ın durumu yanlış değerlendirmeyeceğini umduğunu söyledi.

Hindistan tarafı da pazartesi günü geç saatlerde bir bildiri yayınladı ve sınır sorununu yanlış tanımlamaya bağlı kalarak Çin-Hindistan sınırının batı kesimindeki gerginliğin “Çin’in statükoyu değiştirmek için giriştiği tek taraflı hareketlerden kaynaklandığını ve Çin’in ikili anlaşmaları ihlal ettiğini” ileri sürdü. Ancak Hindistan’ın belirttiği statüko Çin topraklarına sürekli tecavüz etmelerini meşrulaştırmaktır. Hindistan açıklamasında, “Kalan sorunların çözülmesi ikili ilişkilerin ilerlemesini sağlayacaktır.” dedi. Bu Hindistan’ın mevcut, sınır anlaşmazlıklarını genel Çin-Hindistan ilişkilerine bağlama ve Çin tarafını taviz vermeye zorlamaya çalışma tutumunu gösteriyor.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIRINDA SÜKÛNET HÂKİM

Çin-Hindistan sınır alanındaki durum genel olarak sakinleşti. Galwan Vadisi çatışmasından buyana kan dökülmedi. Çin ile Hindistan ordularının son açıklamalarına göre, iki taraf da sınır bölgesinde ve Fiili Kontrol çizgisi boyunda barış ile istikrarı koruma isteğine sahip. Anlaşmazlığı tırmandırmak istemiyorlar. Fakat Çin ile Hindistan arasındaki sınır sorunu halen çözülmedi. Bunun temel nedeni, Hindistan tarafının müzakerelerde doğru bir tutum geliştirmemiş olması. Hindistan sürekli gerçek durum ve kendi gücü ile uyumsuz gerçekçi olmayan isteklerde bulunuyor.

Hindistan müzakerelerde fırsatçı davranıyor. Yeni Delhi Çin’in, genel ulusal stratejisini yerine getirmek için batı sınırlarında istikrar istediğini için Hindistan’a ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Özellikle Hindistan, Çin-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilişkilerinin kötüleşmesini kilit stratejik pazarlık kozları kazanmak için bir fırsat olarak görüyor. Yeni Delhi, Beijing’in sınır sorununda tutumunu yumuşatacağını ve Yeni Delhi’nin Beijing’e karşı Washington’la bir araya gelmesini engellemek için onun taleplerine boyun eğeceğini düşünüyor.

ÇİN HER TÜRLÜ SİYASİ MANEVRA VE BASKIYI REDDEDECEKTİR

Böyle fırsatçı bir tutum Hindistan’ın büyük bir güç olarak uluslararası politikadaki statüsünü aşağı çekiyor, çünkü bu taktik büyük güçler arasında işe yaramaz. Sınır sorunu bütün ulusların onuruyla ilgilidir. Dolayısıyla iki büyük ülke arasında bir sınırı anlaşmazlığı ortaya çıktığında, bunun büyük güçler arası ilişkiler temelinde idare edilmesi gerekir. Bu ülkelerden herhangi biri için, diğer tarafı gerçek durumla uyumlu olmayan ve onun ulusal çıkarlarına zararlı tavizler vermeye zorlamak, kendisi için sorun yaratır. Çünkü hedefine ulaşılması imkansızdır ve sadece kendisi için sorun yaratır.

Galwan Vadisi çatışması Çin’in Çin-Hindistan ilişkilerini rahatlatmak için toprakları üzerindeki egemenliğini korumak amacıyla harekete geçmekten geri durmayacağını kanıtlıyor. Eğer Yeni Delhi, Çin ile Hindistan arasındaki temel dinamikleri yanlış değerlendirmeye devam ederse Çin’in kararlılık ve iradesini azımsarsa, sadece kendisi için yeni yanlış bilgiler üretir ve Hindistan’ı yeni kayıplara uğratır.

Çin halkı hem Çin hem de Hindistan’ın birbirlerine karşı uzun süre sınırda karşı karşıya durmaya yetecek kadar ulusal güce sahip büyük güçler olduğunu biliyor. Böyle karşılıklı zorlamalar üzücüdür, ama eğer Hindistan bunu yapmak istiyorsa, Çin ona sonsuza kadar eşlik edecektir. Yeni Delhi’nin bir şeyi açıkça anlaması gerekiyor; sınırı istediği gibi düzenleyemeyecek. Eğer bir savaş başlatırsa, kesinlikle kaybedecektir. Her türlü siyasi manevra ve baskı Çin tarafından reddedilecektir.

SINIR ANLAŞMAZLIKLARINI ÇÖZMEK KOLAY DEĞİL

Sınır anlaşmazlıkları çözmesi en zor anlaşmazlıklardır. Modern koşullar altında akıllı ülkeler belirli sınır sürtüşmelerinin varılmaya devam etmesine izin verirler ama bunları iyi bir konuma yerleştirerek ve iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda her şey haline gelmelerini önleyerek bu sürtüşmeleri iyi yönetirler. Sınır anlaşmazlıkları her ülkede kolayca kamuoyunu kışkırtır ve vatanseverliği körükler ama ülkenin dış politikasını da esir alabilir. Hindistan kendisinin böyle olmasına müsamaha ediyor. Zayıf yeteneklere sahip ama kendisini “yurtseverliğin şampiyonu” haline getirdi. Çin ile sınır anlaşmazlığına ek olarak, Hindistan aynı zamanda sık sık diğer konularda da mantıksız taleplerde bulunuyor.

Çin için Hindistan ile sınır anlaşmazlığını idare konusunda, iki şeyi yapmak en büyük öneme sahip. Birincisi, Hindistan hangi sorunu çıkarırsa çıkarsın, Çin’in toprakları Çin’e aittir ve bunlardan asla vazgeçmeyecektir ilkesine bağlı kalmalıyız. İkincisi ise, sabırlı ve durumun kötüleşmesi durumunda askeri bir mücadeleye hazırlıklı olmak ama Çin-Hindistan sınır bölgesinde barışı sürdürmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak. Hindistan sınır sorunu konusunda halen uyurgezer halde. Uyanmasını bekleyemeyiz.