China Daily / Shen Minghao

2019 yılında yerel radikallerin şiddet olaylarına başvurması ve geçen yıl da koronavirüs salgını nedeniyle ciddi ekonomik gerilemeye maruz kalan Hong Kong Özel İdari Bölgesi, kalkınmasını, “Hong Kong’u yöneten yurtseverler” ilkesi temelinde ana karayla daha da bütünleştirecektir.

Çin’in, “çifte dolaşım” kalkınma modelinin önemli bir parçası olarak, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin, iç dolaşıma aktif olarak katılmasına, gelişmekte olan Guangdong-Hong Kong -Makao Büyük Körfez Bölgesi’nin sunduğu fırsatlardan yararlanmasına ve ülkenin, uluslararası dönüşümüne katkıda bulunmasına ihtiyaç bulunuyor.

İlk olarak Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin uluslararası bilim ile teknoloji kaynaklarının yerli bilim ve teknoloji endüstrileriyle bütünleşmesini tam olarak kullanması gerekiyor. 14. Beş Yıllık Plan’da (2021-2025), “yeniliğin, Çin’in genel olarak modernleşmesinde merkezi rol oynaması, Beijing, Shanghai ve Büyük Körfez Bölgesi’nin uluslararası bilim ve teknoloji yeniliği merkezleri oluşturması için desteklenmesi ile Beijing’in Huairou bölgesi, Shanghai’ın Zhangjiang bölgesi, Büyük Körfez Bölgesi ve Anhui’nin Hefei bölgesinde kapsamlı ulusal bilim merkezleri kurulması gerektiği” vurgulanıyor.

Ulusal bilim ile teknoloji merkezleri açık ve özgür bilimsel üsler olmalıdır, ancak Çin ana karasının bu alanda dünyayla iş birliği zayıf. Bununla birlikte, Hong Kong küresel iş birliği merkezi olduğu için ana karanın, en ileri uluslararası bilim ve teknoloji kaynaklarına erişim sağlamasına yardımcı olabilir. Örneğin, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Hong Kong’da bir yenilik merkezi kurdu, böylece bilimsel avantajlarını, Hong Kong ve İnci Nehir Deltası bölgesinin eşsiz kaynaklarıyla birleştirerek, artan imalat kapasitesi dâhil olmak üzere kazan kazan sonuçları elde edebilir. 

Büyük Körfez Bölgesi kalkınma planının ana hatları özellikle, “Guangdong, Hong Kong ve Makao’nun teknolojik ve endüstriyel avantajlarına olanak sağlamayı, küresel yenilik kaynaklarını aktif olarak çekmeyi ve bağlamayı ve ayrıca, açık, birbirine bağlı ve mantıklı olarak dağıtılmış bir bölgesel yenilik sistemi oluşturmayı” öneriyor.

HONG KONG, ANA KARANIN KÜRESEL SERMAYE İÇİN EN GÜÇLÜ KANALI

Hong Kong, temel araştırma, uluslararası yetenekler ve bilimsel araştırma sonuçlarını Shenzhen, Guangzhou ve ana karadaki diğer kentlerde ticari kullanıma sunmada büyük avantajlara sahiptir.

Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong-Makao teknolojik yenilik koridorunun temel parçası olarak Hong Kong, çevresindeki endüstri kümelerinin avantajlarını kullanır, yeniliğini geliştirmek için ulusal ve küresel kaynakların kullanımını optimize eder ve temel araştırma, teknolojik atılım, endüstriyel başarı, ileri teknoloji finansmanı ve yetenek yetiştirmeyi kapsayan kapsamlı bir endüstriyel zincir oluşturmak için yukarı, orta ve aşağı yönlü endüstriyel zincirleri birbirine bağlar, bu da ülkenin ileri bilimsel ve teknoloji yenilik merkezleri kurmasına yardımcı olabilir.

İkincisi, Hong Kong’un, ülkenin ticaret ve yatırımının bir “süper kanalı” olarak rolünü sağlamlaştırması amacıyla ana karanın küresel olarak artan kaynak tedariki yeteneğinin yarattığı fırsatlardan faydalanması gerekmektedir. Fakat ana kara için sadece ticaret ve yatırımın kolaylaştırıcısı olmak yerine Hong Kong, Büyük Körfez Bölgesi’nin kalkınmasında, yuanın uluslararası hale gelmesinde ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin ilerlemesinde büyük rol oynamalıdır.

Hong Kong, ana karanın mal ticareti için önemli bir geçiş noktası ve küresel sermaye için en güçlü kanalıdır. Hong Kong’un 1,2 trilyon dolarlık ticaret hacminin yaklaşık 700 milyar dolarlık kısmı ana karadan ve ana karaya yapılan doğrudan yabancı yatırımın yüzde 70’i Hong Kong aracılığıyla geliyor. Hong Kong ayrıca ana karanın dışarı yatırımının büyük bir yüzdesine de olanak sağlıyor. Ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi, denizaşırı piyasalarda yeni fırsatlar keşfetmek için Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı’ndan (RCEP) -ve Çin-Avrupa Birliği (AB) Kapsamlı Yatırım Anlaşması görüşmelerinin tamamlanmasından- faydalanmak için Büyük Körfez Bölgesi’ndeki diğer kentlerde birlikte hareket edebilir.

RCEP anlaşmasına imza atan ülkeler ve Avrupa, Çin’in dış ticaretinin yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor ve 15 RCEP ülkesinin piyasalarının bütünleşmesi, Büyük Körfez Bölgesi’nin piyasasını genişletmesi için yeri fırsatlar sunacak ve Büyük Körfez Bölgesi işletmelerine, üretimde derin iş birliği ve daha geniş bölge için kaynak tedarikine izin verecek. Japonya ve Güney Kore’nin (RCEP anlaşmasının imzacıları olarak) değer zincirlerine girmesinin, daha fazla yüksek kaliteli imalat ve ileri teknolojileri Büyük Körfez Bölgesi’ne çekeceği düşünüldüğünde, Hong Kong, Büyük Körfez Bölgesi’ni geliştirmek için daha fazla çaba göstermeli ve bölgedeki diğer kentlerle birlikte sosyoekonomik gelişmesini desteklemek için bu tarihi fırsatı kullanmalıdır.

BÜYÜK KÖRFEZ BÖLGESİ’NDE TOPLAM PERAKENDE SATIŞLAR 3,5 TRİLYON YUAN’A ULAŞTI

Üçüncüsü, Hong Kong, Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir endüstriyel kaynak paylaştırma merkezi olmak için Büyük Körfez Bölgesi’ni kullanmalı ve geçmişin aksine, ana kara piyasasına daha fazla önem vermeli ve yatırım ile yeteneklerin de arasında bulunduğu daha fazla küresel kaynak çekmek için iç ekonomik dolaşımından yararlanmalıdır. Çin, büyük bir piyasa ve kapsamlı bir endüstriyel sistemi var. Büyük Körfez Bölgesi’ndeki İnci Nehir Deltası dünyadaki en kapsamlı imalat dizisine sahiptir. İnci Nehir Deltası, Çin’in karasal alanının sadece yüzde 0,58’ini oluşturmasına rağmen, ülkenin ticaret hacminin dörtte birini, mali gelirinin yedide birini ve Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) onda birini oluşturmaktadır. İnci Nehir Deltası, ayrıca diğer Çin eyaletleri ve kentlerinin yanı sıra yabancı ülkelerle en yakın endüstriyel bağlantılara sahiptir.

Bunun yanı sıra İnci Nehir Deltası, elektronik ve elektrikli malların, enformasyon teknoloji ürünlerinin, ev aletleri, akıllı donanım, mobilya, kıyafet, oyuncak, gıda işleme, metal işleme ve kâğıt yapımında dünyanın en önemli üretim üssüdür. Bu endüstrilerin değer zincirlerini acilen iyileştirmeye ihtiyaç olduğu dikkate alındığında, bölge, yerel endüstri ve tedarik zincirlerinin modernleşmesi potansiyelini ölçmek için ideal bir yere dönüştü.

Bunun yanı sıra Büyük Körfez Bölgesi’nde toplam perakende satışlar 3,5 trilyon yuan’a (539 milyar dolar) ulaştı, bu da tahminen Çin’in dört belediyesinin toplamına eşittir. Büyük Körfez Bölgesi, muhtemelen temel tüketim merkezi ve RCEP piyasasının değer zincirinin merkezi haline geleceği için, yuan’ın uluslararası para birimi haline gelmesini daha iyi destekler ve küresel tüketim değer zincirinde daha önemli bir bağlantı haline gelebilir.