China Daily / Tian Feilong

Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi’nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin seçim sistemi ile ilgili son taslak kararı Hong Kong’da yasaya uygun olarak yönetişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hong Kong seçim sistemi baş yöneticinin ve Yasama Konseyi’nin seçimlerinin metotlarını içeriyor. Son hareketin, geçen yıl kentte hayatı durma noktasına getiren radikallerin aylar süren ayaklanmalarından sonra Hong Kong için ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe sokulmasının amacı aynı zamanda “Bir Ülke, İki Sistem” ilkesini güçlendirmek, “Hong Kong’u yurtseverlerin yönetmesini sağlamak” ve kentin daha da gelişmesini desteklemektir.

İlk olarak, Hong Kong’da 2019’daki şiddetli protestolar gibi siyasi karışıklıklar ve şüpheli yollarla yerel Bölge Konseylerine Çin karşıtı üyelerin seçilmesi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin seçim sistemindeki birçok boşluğu ortaya koydu. Bu boşluklar, yabancı unsurların yerli radikallerle iş birliği içinde bir “renkli devrim” tetiklemek ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde iktidarı ele getirmek için kötüye kullanıldı.

Aslında, muhalefet kampı 2020’de iktidarı merkezi otoritelerden almak ve “Bir Ülke, İki Sistem” ilkesini yıkmak için “üç aşamalı bir strateji” hazırladı.

Ciddi durum dikkate alındığında, merkezi otoriteler Hong Kong’da hukukun üstünlüğünü iyileştirmek ve kentte normalliği yeniden sağlamak zorundaydı.

İkincisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi seçim kuralları her şeyden önce merkezi otoritelerin yetkisine ve ardından Hong Kong’un özerklik hakkına bağlıdır. Bu merkezi otoritelerin hareketinin meşru ve haklı olduğu anlamına gelir.

Üçüncüsü, Hong Kong ana vatana geri dönerek, Çin Halk Cumhuriyeti genel yönetişim sisteminin altına girdi. Bu haliyle, merkezi otoriteler ulusun Anayasası ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi Temel Yasası’na göre seçim kurallarını hazırlama ve düzeltme hakkına sahiptir.

Dördüncüsü, seçim sistemi reformu çerçevesinde Temel Yasa’nın asıl metninden çok 1. ve 2. Eki düzeltilecek ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin yetkilendirmesi düzeltmenin Hong Kong’u bağlamasını sağlayacak.

Beşincisi, Hong Kong’u yurtseverlerin yönetmesini sağlayan reform “Bir Ülke, İki Sistem” ilkesinin ruhuna uygundur.

REFORM “BİR ÜLKE, İKİ SİSTEM” İLKESİNİ GÜÇLENDİRECEK

Normal koşullarda Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin Temel Yasa’nın 1. ve 2. Eki düzeltme sürecini başlatması gerekse de yerel radikaller, yabancı destekçilerinin desteği ile Hong Kong’da öyle bir kargaşa çıkardılar ki, normal gücünün üçte ikisine düşürülen yerel yasama organı süreci başlatmak için toplanamazdı. Bu yüzden, bunu merkezi otoriteler yapmak zorunda kaldı.

Merkezi otoriteler ayrıca, yasayı düzeltmeden önce Hong Kong’da her kesimden halkın görüşlerini alarak, üst düzey hukuk uzmanlarına danışarak ve derin çalışmalar yaparak, danışmacı demokrasi ilkesini izledi ve böylece reformun bilimsel ve ilerici olmasını garanti altına aldı.

Yine de bazı Batılı ülkeler bu hareketi eleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) reformun Hong Kong’un kendini yönetmesinin demokratik temelini yıkacağını ileri sürerken, İngiltere hareketin Çin İngiltere Ortak Deklarasyonu’nun ruhuna aykırı olduğunu iddia etti ve Avrupa Birliği (AB) konuyla ilgili endişelerini belirterek, Çin’e yaptırım uygulayabileceğini ima etti.

Çin’in iç işlerine bu açık karışma genel olarak ve Batı’nın Çin’e karşı yanlılığı özellikle, ABD’nin hegemonik tutumu ve uzun kollu yetki kullanma girişimini yansıtıyor.

Bazı Batılı güçler seçim reformunun onların Hong Kong işlerine karışmasını engelleyeceği için endişeli. Hong Kong geçen yıl kentteki güvenlik boşluklarını kaldırmak için ulusal güvenlik yasasını uyguladığında da eşit derecede kızmışlardı.

Alaska, Anchorage’daki son Çin-ABD toplantısında Beijing diplomatik ilişkilerin eşitlik ve karşılıklılık temeline dayanmasını istediği konusunda açık bir mesaj iletti. Ve Çin’in kararlılığı AB’nin sözde Xinjiang insan hakları sorunu üzerine getirdiği AB yaptırımlarına derhal aynıyla karılık vermesinde yansıdı. Batılı ülkelerin Beijing’e hak ettiği saygı ile eşit davranışı göstermesinin ve eğer Çin’e yaptırımlar koyarlarsa aynısıyla karşılaşmaya hazır olmalarının zamanı geldi.

Hong Kong’daki seçim sistemi reformu tamamen “Bir Ülke, İki Sistem” ilkesini bir üst düzeye çıkarıyor ve yasa temelli modern yönetişimi geliştirmek için kilit bir adım. Reform Hong Kong Özel İdari Bölgesi seçim komitesine Hong Kong seçimlerini kent sakinlerini daha çok temsil eder hale getirmek ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin popülizme kaymasını önlemekte daha büyük bir rol verecek.

Reform aynıca Hong Kong sakinlerinin ayrılıkçı ve bölücü yabancı unsurları kentten temizlemesini mümkün kılarken, “Bir Ülke, İki Sistem” ilkesini güçlendirecek.

Kısacası, reform Hong Kong toplumunun bütün kesimlerinden insanların demokratik haklarını kullanmalarını sağlayacak. Seçim sistemi reformu, siyasi radikalleşme ve yabancı müdahalesine bir son vererek, Hong Kong’u yurtseverlerin yönetmesini sağlayacak ve kentin sosyoekonomik sorunlarını çözmeye, ekonomik büyümeyi güçlendirmeye, halkın yaşam şartlarını iyileştirmeye ve demokrasiyi güçlendirmeye odaklanmasına yardım edecek.