CRI Haber Merkezi / Xu Yanqing,

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Macao Ofisi, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Çin Halk Bankası gibi kuruluşlardan oluşan bir tanıtım ekibi, 23-25 Ağustos günlerinde Hong Kong’da 14. Beş Yıllık Plan hakkında tanıtım yapacak.

14. Beş Yıllık Plan’da yurt içi sirkülasyonunun esas olduğu, yurt içi ve yurt dışı sirkülasyonlarının da birbirini hızlandırdığı yeni bir kalkınma modelinin oluşturulması gerektiğine vurgu yapılıyor. Tanıtım ekibinin üyeleri, söz konusu yeni kalkınma modeliyle Hong Kong’un da ikili sirkülasyona katılarak, kendi kalkınmasına canlılık ve fırsat getirmesi gerektiği görüşünde.

İç sirkülasyonun esas olduğu kalkınma modeli, Çin’in kalkınma ağırlığını yurtiçine vererek, iç talebin genişletilmesine devam edeceği anlamına geliyor. Çin’in ana kesimindeki devasa piyasanın sunduğu avantajlar ve iç talebi genişletmek için alınan bir dizi önlem Hong Kong için büyük fırsatlar anlamına geliyor.

Bunlar arasında, bilimsel ve teknolojik inovasyon, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin “iç sirkülasyona” katılmasını sağlayan hızlı bir ray hattı. Geçen yıl düzenlenen 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda, Hong Kong işletmelerinden gelen vücut ısısını algılayan robot gibi ileri teknolojili ürünler, ziyaretçilerin yoğun dikkatini çekti. Gelecekte Hong Kong, Çin’in ana kesimiyle temel araştırma, platform inşası, kalifiye personel yetiştirme, bilimsel ve teknolojik sonuçların üretime dönüştürülmesi gibi alanlarda iş birliğini güçlendirerek, kendi kalkınmasının niteliğini arttırmalı.

Burada işaret edilmesi gereken nokta ise, iç sirkülasyonun merkez konumunda olduğu kalkınma modelinin asla “kapanın kapatılması” anlamına gelmediği… Bu modelin amacı, Çin’in iç talebindeki potansiyel geliştirilerek, iç piyasa ve uluslararası piyasa arasında daha iyi bir bağ kurulması ve iki piyasadaki kaynakların daha iyi bir şekilde kullanılması. Bu bakımdan Hong Kong, kendi avantajlarıyla uluslararası sirkülasyonu hızlandırmada önemli rol oynayabilecek.

14. Beş Yıllık Plan’a göre, Hong Kong’un uluslararası finans, nakliye ve ticaret alanlarındaki merkez konumunun yükseltilmesi desteklenecek. Bu da, Hong Kong’un avantajlı endüstrilerinin uluslararası sirkülasyonda daha büyük rol oynamasına yardımcı olacak.

Çin’in 14. Beş Yıllık Planı’nda Hong Kong’un yeni konumu belirlendi. Hong Kong’un uluslararası hava yollarının, uluslararası inovasyonun, bilimin, teknolojinin ve bölgesel fikri mülkiyet ticaretinin merkezi olma şeklindeki konumunun yükseltilmesine destek verilecek. Bu önlemler, Hong Kong’un gelişimine muhakkak ki yeni bir güç katacak.

Uluslararası finans merkezlerinden Hong Kong, bir yandan iç sermayenin uluslararası piyasaya dahil olmasına, diğer yandan da uluslararası yatırımcıların Hong Kong’a ve Çin’in diğer bölgelerine çekilmesine yardımcı oluyor. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu’nun yılın ikinci yarısı için belirlediği çalışmalar kapsamında, Çin’in diğer bölgeleri ile Hong Kong piyasaları arasındaki bağlar güçlendirilerek, Hong Kong’un sermaye piyasasının istikrarlı şekilde gelişmesine destek verilmesi hedefi ortaya koyuldu. Bu bağlar güçlendikçe Hong Kong’un finans sektörünün daha büyük bir ivme kazanması bekleniyor.

Hong Kong’un farklı çevrelerinden birçok kişi, Hong Kong’un gelişmesinin Çin’in ana kesiminin desteğinden ayrı olamayacağı kanısında. 14. Beş Yıllık Plan Hong Kong için performansını tam olarak gösterebilecek büyük bir sahne hazırlıyor; bu sayede Hong Kong’un yarınları da “ikili sirkülasyon” ile daha da parlak olacak.