China Daily

Çin kabinesi olan Devlet Konseyi kısa süre önce 14. Beş Yıllık Plan (2021-25) döneminde ülkenin enerji dönüşüm ve salınım azaltmak için ana hedefleri, kilit projeleri ve somut politikalarını özetleyen kapsamlı bir program yayınladı. Program Çin’in yeşil, düşük karbonlu ve döngüsel ekonomik sisteminin kurulmasını hızlandırması, ekonomik ve toplumsal gelişmenin yeşil dönüşümünü teşvik etmesi ve karbon salımının inmeye başlaması ve karbon nötrü başarması için bir zaman çizelgesi ve yol haritası sıraladı.

“İki karbon” hedefini başarmak Çin’in yeni kalkınma paradigmasını uygulaması ve yüksek kaliteli kalkınmayı desteklemesinin içsel bir gerekliliği. Ama bu görev o kadar karmaşık ki, toplumda bir uzlaşma sağlanmasını ve iyi tasarlanmış üst düzey politika tasarımını gerektiriyor.

Çin her zaman enerji dönüşümü ve salımların azaltılmasına büyük önem verdi. Yıllarca mücadeleden sonra, enerji yoğunluğunu ve toplam kirletici atığını azaltmada ve kaynak kullanımının verimliliğini ve ekolojik çevrenin kalitesini artırma konusunda esaslı ilerlemeler sağladı. Çin “iki karbon” hedefini gerçekleştirmenin birçok zorluk ve meydan okumaları ile ekolojik ve çevre kalitesi ile halkın ihtiyaçları arasındaki dikkate değer açığın farkında. Ancak enerji ve kaynak kullanımının verimliliğini artırmak ve güvenli ve istikrarlı enerji ve kaynak arzı ile çevre yönetiminin etkinliğini sağlamlaştırıp iyileştirebilir ve “iki karbon” hedefini gerçekleştirebilir.

EKONOMİK KALKINMADA YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEMEK

Programa göre, Çin’in Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) birim başına enerji tüketimi 2025’te 2020 düzeyine göre yüzde 13,5 azalacak ve toplam enerji tüketimi makul bir kontrol altına alınmış olacak. Program ayrıca 10 kilit enerji dönüşümü ve salımları azaltma projesi içeriyor. Plan, endüstriyel işletme katma değerinin birim başına enerji tüketimini yukarıda belirlenen düzeye göre 14. Beş Yıllık Plan döneminde yüzde 13,5, su tüketimini endüstriyel işletme 10 bin yuan katma değeri başına yüzde 16 oranında düşürmek.

“İki karbon” hedefini başarmak geniş ve köklü bir dönüşüm ve Çin’in sistematik bir yaklaşıma bağlı olması, salımların azaltılması ile kalkınma arasında bir denge kurması ve kaynakları korumaya ve çevreyi korumaya yararlı endüstriyel yapılar, üretim tarzları, hayat tarzları ile mekânsal modellerin oluşturulmasını hızlandırması gerekir. Çin ancak yeşil, düşük karbonlu ve döngüsel ekonomik sistemi kurarak ekonomik kalkınmada yeşil dönüşümü destekleyebilir ve yeşil dönüşümde daha büyük gelişmeyi başarabilir.