China Daily / Khalid Taimur Akram

Her mart ayında yaklaşık 5 bin delege, genel olarak “lianghui” veya “İki Toplantı” olarak adlandırılan Ulusal Halk Kongresi (UHK) ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komitesi’nin yıllık toplantılarında ulusal gündemi belirlemek ve onaylamak için başkent Beijing’de toplanır. UHK, yaklaşık 3 bin milletvekiliyle Çin’in eyaletlerini, özerk bölgelerini ve belediyelerini temsil eder, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma planı (genellikle 5 Yıllık Plan) ve uygulanması hakkında rapor hazırlamak ve Devlet bütçesi ile uygulanması gibi halkın çıkarlarının korunması ve ulusal kalkınma için hayati öneme sahip konuları inceler ve onaylar.  

UHK ve ÇHSDK Ulusal Komitesi’nin yıllık toplantıları neredeyse eş zamanlı olarak yapılır. Ancak ayrı etkinliklerdir. Toplantılarda, ekonomik büyüme ve siyasi gelişmeden sağlığa, spora, ulusal ilişkilere, çevresel sorunlara, hukuka ve uluslararası konulara kadar kapsamlı bir dizi konu ele alınır.

Bu vesileyle sunulan yıllık raporda, ülkenin önceki yıl ekonomik büyümesi ve performansına ilişkin ayrıntılar verilir ve mevcut yılda hükümete gerekli önlemleri alması için izleyeceği rotayı belirler. Ekonomik ve sosyal kalkınma raporun temel unsuru olarak düşünülmesine rağmen, rapor ayrıca diplomasi ve askeri operasyonlar ile Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgeleri ile Taiwan hakkındaki hayati bilgileri içerir. 

“İKİ TOPLANTI” ÇİN’İN KALKINMASINA AÇILAN BİR PENCERE

Örneğin geçen yıl İki Toplantı’da, Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma için 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) ve 2035 Yılına Uzun Erimli Hedefler dâhil olmak üzere bir dizi politikalar ve önlemler değerlendirildi. UHK ve Daimi Komite, UHK, Anayasa’yı değiştirme ve yasalaştırma ile cezayı gerektiren suçlar, sivil işler, devlet kuruluşları ve diğer konularla ilgili temel yasaları değiştirme yetkisine sahip olduğu için devletin yasama yetkisini kullanır. İki Toplantı’nın dünyanın dikkatini çekmesi ve gazetecilere, Çin başbakanı ve diğer bakanlara sordukları sorulara yanıt alması fırsatı sunması şaşırtıcı değil. Aslında İki Toplantı, Çin’in kalkınmasına açılan bir penceredir ve Çin karakterli sosyalizmin somutlaşması olarak düşünülür.

Yıllık toplantılar Çin için hayati öneme sahiptir, ancak aynı zamanda dünya üzerinde büyük etkisi vardır. ÇHSDK ise Çin’in çok partili mekanizmasının temel unsuru olarak hizmet eder. Sosyalist danışma demokrasisi için özel bir organ olarak ÇHSDK, birliği destekler, çok partili iş birliğini güçlendirir ve siyasi danışma sürecinde halk demokrasisini uygular. ÇHSDK Ulusal Komitesi’nin üyeleri yıllık toplantısında, düşünüp tartışma için öneriler sunar ve ayrıca yasa değişiklikleri ve merkezi hükümet, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığının çalışma raporlarının değerlendirilmesi sırasında UHK toplantısına katılırlar. Tüm halkın hükümetin çalışmalarının denetlenmesinde rol oynamasını sağlayan bu yasama, yönetim ve danışma sistemi Çin’in demokrasi modelini oluşturmaktadır. 

ÇİN KARAKTERLİ SOSYALİZM

Bu yılki İki Toplantı, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nın Beijing’de başarılı biçimde tamamlanması, Ukrayna krizi bağlamında ve henüz etkili biçimde kontrol altına alınamamış Covid-19 salgını ortamında yapılacağı için küresel dikkati de çekecek. Toplantılar, muhtemelen Çin’in ekonomik büyümesine, iç ve dış politikalarına, küresel dış erişime ve bütün sektörlerde sürdürülebilir kalkınmaya bir yol haritası sunacağı ve Çin’in 2021 yılında farklı cephelerde elde ettiği başarıları vurguladığı için de önemlidir. 

UHK ve ÇHSDK’nın yıllık toplantıları, ülkenin ekonomik kalkınmasını ilerletmeyi ve küresel alanda statüsünü yükseltmeyi amaçlayan Çin liderliğinin olağanüstü devlet idaresi davranışını ve politikalarını ortaya koyuyor. Bu yılki İki Toplantı’yı aynı zamanda, Çin’in ulusal modernleşmeyi gerçekleştirme amacıyla direncini destekleme ve sosyoekonomik dönüşümünü hızlandırma kararlılığı nedeniyle gözlemlemek kayda değer olacak. Yıllık toplantılar sadece Çin’in devam eden kalkınması için bir yol haritası sunmuyor, aynı zamanda Çin’in yeni girişimler ya da projeler yoluyla bölgesel ve küresel dış erişimini artırmaya öncelik veriyor.

2021 yılı, Çin’in büyük ekonomik ve sosyal başarılar elde ettiğini ve yeni projeler başlattığını gördüğünden önemli bir yıl oldu. Elbette Çin arzulanan sonuçları elde etmek için bütün yıl boyunca büyük çaba gösterdi. Kaplan yılı Çin’in gücünü, cesaretini ve ihtişamını temsil ettiği için ülke, müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel olarak ilerlemiş, uyumlu ve harika büyük bir modern sosyalist toplum inşa etme yolunda kararlı biçimde ilerlemeye devam edecektir.