Çin’in en üst yasama ve siyasi istişare organları olan Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın (ÇHSDK) İki Toplantı adıyla anılan yıllık toplantıları, uluslararası toplum için Çin’deki siyasi ve ekonomik durumun gidişatını anlamak ve Çin tarzı demokrasinin işleyişini gözlemlemek için bir pencere niteliğinde.

Bu yılki İki Toplantı’da yaklaşık 3 bin ÇUHM temsilcisi ve 2 bini aşkın ÇHSDK Ulusal Komitesi üyesi, Çin’in önümüzdeki döneme dair ekonomik ve toplumsal kalkınma planlarını ele aldı.

Ne tür bir demokrasiye “iyi demokrasi” denebilir? Bu soru, toplumların gündeminden hiç düşmemiştir. Bazı Batılılar, ideolojik önyargılardan yola çıkarak Batı tarzı demokrasiyi, insanlığın ulaştığı “nihai siyasi form” olarak görüyor ve onu tüm dünyaya ihraç etmeye çalışıyor. Ancak her ülkenin somut koşullarına uygun şekilde geliştireceği demokratik sistemlerin, en güvenilir ve en etkili sistemler olduğu, tarih içinde sayısız olguyla kanıtlanmış durumda.

İki Toplantı, Çin’deki demokratik siyaseti analiz etmek için örnek olarak incelendiğinde, halk merkezli Çin’e özgü sosyalist demokratik siyasetin, ülkenin yönetim sisteminin modernleşmesi sürecinde oynadığı büyük rolü görmek mümkün.

Çin’in en üst yasama organı olan ÇUHM’nin temsilcileri eyaletler, özerk bölgeler, merkeze bağlı kentler ve ordudan seçilen temsilcilerden oluşuyor. ÇHSDK üyeleri ise demokratik partilerden ve bağımsız kişilerden seçiliyor.

1,4 milyar Çin vatandaşını temsil eden, siyasete katılan ve siyasi konuları ele alan temsilciler ve üyeler arasında memurlar, iş insanları ve bilim, teknoloji ve eğitim çevrelerinden şahsiyetlerin yanı sıra, köylü ve işçiler de bulunuyor. Bu, Çin toplumundaki her kademeden ve farklı çevrelerden kişilerin kaygılarının ülkenin en önemli siyasi müzakere platformuna taşınmasını sağlarken, hükümetin kararlarını da önemli ölçüde etkiliyor.

Bahsedilmesi gereken önemli bir nokta da Çin tarzı demokrasinin işleyişinde tüm sürecin demokratik nitelikleri haiz olması… Tüm önemli yasama kararlarının, ilgili prosedürler doğrultusunda bilimsel ve demokratik yollarla belirleniyor olması yıllık meclis toplantılarında da en iyi şekilde görülebiliyor.

Bu yılki İki Toplantı’da, temsilci ve üyelerin görüşleri doğrultusunda Hükümet Çalışma Raporu üzerinde 81 değişiklik, 14. Beş Yıllık Plan ve 2035 Vizyonu taslakları üzerinde de toplam 55 değişiklik yapılacağı belirtildi. Bu durum da toplantılarda halkın görüşlerinin azami şekilde dikkate alındığının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla, Çin tarzı demokrasinin “tüm süreci kapsayan” niteliği, onu Batılı burjuva demokrasisinden ayıran fark olarak ortaya çıkıyor.

Çin’in hızlı ekonomik kalkınma ve uzun vadeli toplumsal istikrar olmak üzere “iki mucizeyi” nasıl yarattığının cevabı, Çin’e özgü sosyalist demokratik siyaset sisteminde gizli.

Halkın iradesini yansıtan, halkın hak ve çıkarlarını koruyan ve halk tarafından desteklenen sosyalist demokratik siyaset sistemi, Çin’in gelişmesine dönük güvenin artması için zemin hazırlarken, insanlığın siyasi açıdan ilerlemesine de katkıda bulunuyor.