China Daily / Guoqi Wu

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini gidermek için yenilenmiş bir ilgi ve sağlam uluslararası taahhüt var. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın ev sahipliğinde geçen hafta sanal olarak düzenlenen İklim Zirvesi, 40 liderin katılımı ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile diğerlerinin iklim krizini değerlendirmek için güçlü ortak eylemde bulunmayı kabul etmesiyle dünyanın dikkatini çekti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dediği gibi, 2021 yılı, iklim değişikliğinin acilen ele alınacağı önemli bir yıl olacak.

İklim değişikliği sonucu olarak en fazla kaybedeceklerin kırsal kesimlerdeki yoksul insanlar, özellikle yaşamlarını sürdürmek için tarıma güvenen küçük toprak sahipleri olduğu yaygın biçimde kabul edilmektedir. Küçük ölçekli çiftçilik dünyanın gıda kalorisinin yarısını üretiyor, ancak sıklıkla yağmur dâhil, doğal kaynaklara bağlılar. Küresel ısınma, sert hava vakaları (kurallık ve seller dâhil) ve yükselen deniz seviyeleri, çiftçilerin bağlı olduğu ekosistemleri tehdit ediyor.

Örneğin, küresel sıcaklıklardaki 1,5 santigrat derecelik artış muhtemelen, dünyanın en önemli mahsullerinin birçoğunda korkunç etkilere sahip olacaktır. Yoksulluğa karşı mücadele iklim değişikliğine karşı direnç oluşturmayı da gerektiriyor. Çin gibi kırsal kesimde yoksulluğu yok etmede başarılı olmuş ya da yakında başarılı olacak ülkelerde bile nüfusun bir kısmı savunmasız kalmaya devam ediyor. İklim değişikliği, yoksulluktan kurtulmuş insanların yeniden yoksulluğa sürüklenmesi riskini artıran temel unsurlardan biridir.

Dahası tarım aynı zamanda sıklıkla iklim değişikliğine katkıda bulunan bir unsur olarak düşünülmektedir, çünkü tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Yeşil ve iklime dirençli tarımı geliştirmeye acilen ihtiyaç vardır, ancak maalesef çıplak gerçek şu ki, küresel iklim finansmanının sadece yüzde 1,7’si iklim değişikliğinin etkilerine uyarlamak ve hazırlamak için gerekli çalışmaların yapılmasına gidiyor. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD-hem bir BM uzman kuruluşu hem de kalkınma finansmanı kurumu olarak) kalkınma kuruluşları esasen iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına odaklandığında iklim değişikliğine uyum konusunda ilk adımı attı.

2021 YILI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ACİLEN ELE ALINACAĞI ÖNEMLİ BİR YIL OLACAK

Geçen on yılda IFAD, iklim değişikliğine direnci geliştirmede küçük ölçekli üreticilere daha iyi hizmet etmek için epeyce pratik bilgi ve tekniği biriktirdi. 62 ülkede iklim dostu çözümlere yatırım yapmak için yaklaşık 500 milyon dolar seferber edildi. Bu IFAD’yi, küçük toprak sahiplerini tarım uyum kaynaklarında en büyük aktörlerden biri yaptı.

Çin’de, IFAD destekli Yunnan Kırsal Yeniden Canlandırma Uygulama Projesi ve Hunan Kırsal Yeniden Canlandırma Uygulama Projesi’ndeki (sırasıyla 74,78 milyon dolar ve 60,2 milyon dolar) toplam IFAD finansmanının neredeyse yarısı, çiftçilerin iklim değişikliğinin şimdiki ve gelecekteki etkilerinin üstesinden gelmede çiftçilerin kapasitesini düzeltmeye doğrudan katkıda bulunan faaliyetlerde kullanılıyor.

Yunnan eyaletindeki proje, 1,800 hektar arazinin iklime dirençli uygulamalara dâhil edilmesine yardımcı olurken, Hunan eyaletindeki proje de iklim bilgisi ve uyum rehberliğini düzelterek, 14 bin 700 kişiye iklim bilgi hizmeti sağlayacak.

IFAD’nin iklim finansmanının çoğu 2012 yılında başlatılan Küçük Toprak Sahipleri Tarım Uyumu Programı veya Küresel Çevre Fonu, En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu, Özel İklim Değişimi Fonu veya Uyum Fonu aracılığıyla sağlanmıştır. Küçük Toprak Sahipleri Tarım Uyumu Programı, küçük toprak sahibi çiftçilere doğrudan iklim ve çevre finansmanı sağlayan bir kanaldır ve çiftçilerin yoksulluğunu azaltmaya, biyolojik çeşitliliği artırmaya, verimi yükseltmeye ve sera gazı emisyonlarını düşürmeye yardımcı olur.

HÜKÜMETLER, ÇOK TARAFLI KURULUŞLAR VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDAKİ ORTAKLIK GELİŞTİRİLMELİ

Küçük Toprak Sahipleri Tarım Uyumu Programı daha fazla sistematik iklim riski ile kırılganlık analizleri sağlar ve çiftçi tabanlı kuruluşların iklim risklerini yönetme kapasitesini destekler. Örneğin, IFAD’nin finanse ettiği programlar, Bangladeş’te ani sel baskını erken uyarı sisteminin geliştirilmesini, Vietnam’da tuzluluk izleme sistemini, Mozambik’te güçlü bir hava istasyonu ağını ve Ruanda’da hasat sonrası işleme ve depolama tesisleri için daha sağlam bina yapım yönetmeliğini kapsamaktadır.
Yeşil ve iklime dirençli tarım aynı zamanda, IFAD’ın Güney-Güney ve Üçgen İş Birliği’nin temel odağıdır. Ve Çin-IFAD Güney-Güney ve Üçgen İş Birliği aracılığıyla birçok şey yapılıyor. Örneğin Vietnam, Kamboçya, Çin ve Laos, bu ülkelerdeki IFAD destekli projeler bağlamında çiftçi grupları, işleme birimleri ve işletmeler arasında iklime dirençli değer zincirlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olacak bir hibeden faydalanmaktadır.

Bunlar önemli yatırımlar olsa dahi, daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu yüzden, IFAD’nin çevresel ve iklim sorunlarını aşması ve sosyal kapsamaya olanak sağlama çabaları artacaktır. IFAD, 2022-2024 döneminde küçük ölçekli tarım için iklim finansmanını yatırımlarının yüzde 40’ına çıkarmayı taahhüt etmektedir ve IFAD’ın fonladığı projelerin yüzde 90’ı, 28 milyon insanın direncini artırmak amacıyla çok yönlü boyutta iklimle ilgili uyarlanabilir kapasiteyi oluşturan faaliyetleri kapsamayı amaçlayacaktır.

Bu yıl eylül ayındaki BM Gıda Sistemi Zirvesi ve kasım ayındaki BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) zemin hazırlamada, küresel toplumun güçlü ivme sağlamaya ve daha yüksek seviyede çok taraflı iş birliği geliştirmesi gerekmektedir. Kırsal toplulukların iklim değişikliğinin yarattığı tehditlere uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları desteği ve finansmanı almalarını sağlamak için benzersiz şekilde uygulanan IFAD deneyiminden çok şey öğrenilebilir.

Bu iklim finansmanını daha iyi hedeflemeye ve en savunmasız insanlara ve gruplara ulaşılmasını sağlamanın yanı sıra gıda güvenliği, beslenme, kırsal kalkınma ile iklim değişikliğinin karmaşık ve birbiriyle ilişkili güçlükleri aşmaya yardımcı olacaktır. Bu amaçla hükümetler, çok taraflı kuruluşlar ve özel sektör arasındaki ortaklığın geliştirilmesi kritik öneme sahiptir.