China Daily

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığının da aralarında bulunduğu toplam 13 devlet idaresi, imalat hizmetlerini desteklemenin ve imalat sektörünü akıllıca dönüştürme önlemlerinin altını çizen kılavuz belge açıkladı.

Amaç, 2025 yılına kadar imalat sektörünün kalitesi ve verimliliğini, yenilik kapasitesini ve kaynak tahsisi yeterliliğini düzeltmek. İmalat sektörü ülke ekonomisinin bel kemiğidir. İmalat hizmetleri, dijital ekonomi için uyarlanmış yeni bir biçimi. Hizmetler ve imalat bütünleşmesi, ürünlerin rekabet edebilirliğini artırabilir ve imalat sektörünün dönüşümü, gelişmesi ve yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik edebilir.

Kılavuz belge, imalat hizmetlerinin kalkınmasını hızlandırmanın merkezi ve bu yüzden imalat sektörünün dönüşümünü ve gelişimini destekleyecektir.

Küresel imalat sektörü, hizmetlerden gelen bitmiş ürünlerin küresel ticaretine katma değerin yaklaşık üçte biriyle giderek daha da hizmet odaklı ve akıllı hale geldi. Ancak Çin’in imalat hizmetleri sektörü halen gelişmiş ülkelerin gerisinde ve genel olarak kalitesinin düzelmesi için bazı asıl unsurların desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor.

İmalat hizmetlerinin yüksek kaliteli kalkınmasını sağlamanın anahtarı, üretim hizmetlerinin profesyonel kalkınma yeteneğini düzeltmekten geçiyor. Bu arada Çin, imalat endüstrisi yenilik yeteneğini desteklemek, teknoloji transferi, başlangıç iş geliştirme, fikri mülkiyet hakları, teknoloji danışma hizmetleri gibi imalat hizmetlerini geliştirmeye ve imalat teknolojileri yenilik yeteneği ile endüstriyel tedarik zincirini seviyesini modernleştirmeyi geliştirmek ve uygulama amaçları için bilimsel ve teknolojik araştırmalar dönüşümlerini hızlandırmaya çaba göstermeli.

ÇİN İMALAT ÜSTÜNLÜĞÜNE İVME KATACAK

Diğer yandan Çin’in, imalat sektörünün tedarik kalitesini geliştirmesi, imalat markası oluşturma ve pazarlamaya aktif olarak katılması için profesyonel hizmet acentelerini cesaretlendirmesi ve imalat marka etkileri ve piyasa rekabet edebilirliğini artırmak için piyasa yönetimi hizmetlerini güçlendirmesi de gerekmektedir.

Ayrıca, 5G, büyük veri, bulut bilişim, yapay zekâ ve blok zinciri teknolojisi gibi yeni nesil bilgi teknolojileri, imalat ve işletme formlarının gelişme biçimlerinde köklü değişiklikleri desteklemek için kullanılmalı.

Şu anda imalat hizmetleri, Çin imalat sektörünün yüksek kaliteli gelişimini kısıtlayan bir ayak bağıdır. İmalat hizmetlerinin gelişmesini hızlandırmak ve sektörün dijital, ağ oluşturma ile akıllı dönüşümünü hızlandırmak, Çin’in imalat üstünlüğünü keskinleştirecek, rekabet edebilirliğini artıracak ve ekonomik büyümesine güçlü bir ivme sağlayacaktır.