China Daily

Çin Sosyal Bilimler Akademisi’nde ekonomi araştırmacısı Cai Fang’a göre, imalat endüstrisinin Çin’in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’ndaki (GSYİH) 2016’da yaklaşık yüzde 30 olan payı, şimdi yüzde 27’ye düştü. Bunun birkaç nedeni var.

İmalat sanayi, ihracat üzerindeki aşağı yönlü baskı ve artan işgücü maliyetlerinden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıyadır; her ikisi de 2008 küresel mali krizinden bu yana büyük ölçüde değişmeden kalmıştır. Emek yoğun işletmelerin yabancı ülkelere taşınması ve tedarik zincirlerindeki bazı işletmeleri Çin’den ayrılmaya zorlayan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) ticari korumacılığın yükselişi, yerli imalat sanayileri üzerindeki baskıyı artırmıştır.

Hizmet sektörünün hızlı gelişimi, imalat sanayiinin ekonomi içindeki payının da azalmasına neden olmuştur. Pek çok işçi, hizmet sektöründe iş aramak için fabrikadan ayrılıyor. Özellikle, e-ticaret endüstrisinin yükselişi, sadece işlerini değiştirmek için üretimde çok sayıda işçiyi değil, aynı zamanda sermayeyi de çekmiştir. Bu da imalat endüstrisinin gelişme alanını daha da daraltıyor.

İMALAT SANAYİSİNİN REKABET GÜCÜ TEMEL BİLGİ BİRİKİMİNE DAYANMALI

Dolayısıyla baskı, imalat sanayinin gelişme potansiyelini kısıtlayan diğer sanayilerin hızlı gelişiminden olduğu gibi, yalnızca çalışan nüfusun azalmasından da kaynaklanmıyor. Şu var ki, imalat sanayinin üretim verimliliğinin hizmet sektörüne göre daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, ekonominin bel kemiği küçülürse, ekonominin genel verimliliği düşecek ve uzun vadede kalkınmanın sürdürülebilirliği için zorluklar ortaya çıkacaktır.

Çin, teknolojik ve marka güçlerinin farkına varmadan önce, imalat endüstrisinin GSYİH’ye azalan katkısı, politika yapıcıların dikkatini hak ediyor. Birçok imalat işletmesi yalnızca orijinal malzeme üreticileri olduğundan, yabancı şirketler diğer ülkelerdeki yeni OEM’lere (Orijinal Ürün Üreticisi) geçtikten sonra endüstrinin ölçeği daha da küçülebilir.

Bununla birlikte, ülke dikkatini daha çok, eksiksiz bir endüstriyel zincir inşa etmekten çekirdek teknolojiler, tasarımlar ve markalarda uzmanlaşarak değer zincirini yükseltmeye yöneltmelidir.

Çin imalat sanayisinin rekabet gücü, ülkenin düşük işgücü ve kaynak fiyatlarına ya da sanayilerinin saf boyutuna değil, ama temel bilgi birikimine sahip olmasına dayanmalıdır.