Uluslararası Para Fonu (IMF) raporunda, küresel kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranının 2022’de geçen yıla kıyasla 2,6 puan azalarak yüzde 94,4’e gerilemesinin beklendiği belirtildi.

IMF, küresel kamu borcunun GSYİH’ye oranının bu yıl 2021’e göre 2,6 puan azalışla yüzde 94,4’e gerilemesinin beklendiğini ancak Rusya-Ukrayna savaşının mali görünüm için “yüksek belirsizlik” yarattığını duyurdu.

IMF, Mali İzleme Raporu’nun Nisan 2022 sayısını “Pandemiden Savaşa Maliye Politikası” başlığıyla yayımladı.

Raporda, belirsizliğin sürdüğü, salgından savaşa geçtiği aktarıldı.

Can kayıpları, sefalet ve altyapının yıkıma uğramasının yanı sıra savaşın insanların yerinden edilmesine, insan sermayesinin kaybına, emtia piyasalarının bozulmasına ve enflasyonun daha da artmasına neden olduğu belirtilen raporda, “Daha yüksek gıda ve enerji fiyatları, toplumsal huzursuzluk risklerini artırıyor.” denildi.

Raporda, maliye politikasının, toplumun en kırılgan kesimlerini yüksek ve artan gıda ile enerji fiyatlarının hanehalkı bütçeleri üzerindeki etkisinden koruyabileceği, hükümetlerin tepkilerinin yüksek ve artan enflasyon, büyümedeki yavaşlama, yüksek borç ve sıkılaşan kredi koşullarının zorlu arka planına karşı şekilleneceği kaydedildi.

IMF raporunda, “Merkez bankaları enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırdıkça, bütçe kısıtlamaları giderek daha bağlayıcı hale geliyor.” ifadesi yer aldı.